Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

REDACTIE

DE LEDEN DER COMMISSIE VOOR TAAL- EN LETTERKUNDE

BIJ DE MAATSCHAPPIJ:

P. J. COSIJN.

W. J. A. JONCKBLOET.

H. KERN.

J. VERDAM.

M. DE VRIES.

REINAERDIANA,

DOOR

J. VERDAM.

[ocr errors]
[ocr errors]

Er is geen dier, dat zich vleien kan het onderwerp eener uitgebreider literatuur te zijn, of, om met Willems te spreken, er is geen dier, waarop meer door geleerden wordt jacht gemaakt dan de looze Reinaard. De > Vos Reinaert" van het dieren-epos is in een groot gedeelte van Europa bekend geworden, het verhaal zijner lotgevallen en streken is in verscheidene talen overgezet '), en nog steeds neemt de belangstelling in het onderwerp toe; de prophetie van Baldwin is vervuld: de Reinaert-fabel is gebleken te zijn

opus quod non delere vetustas Impia nec poterit rumpere livor edax 2). En hoogst aangenaam is het voor ons gevoel, dat die onsterfelijkheid voor een groot deel een gevolg is van de voortreffelijkheid der bewerking van onzen >> Willem die den Madoc maakte”. De voortreffelijke keuze, door hem uit den overvloed der Fransche » branches” gedaan, de juiste opvatting van het karakter der dieren, die in het epos handelend optreden, de fijne ironie, de ondeugende toespelingen op de geestelijken van

1) Zie Gervinus, D. Dichtung 1*, bl. 230; Willems Inl. XLVII-LVII. 2) Reinardus Vulpes (ed. Knorr), vs. 1836,

« ZurückWeiter »