Imagens da página
PDF
ePub

CONTENTS TO VOL. VI.

I, MEDITATIONS AND VOWS; D1 v INE AND MoR AL. SER v.
ING For DIRECTION's 1N CHRISTIAN AND Civ IL PRAc-

[ocr errors]

******** ***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Latin Dedication, by Bishop Hall, to JAMEs LoRD VIsco UNT

[merged small][ocr errors][merged small]

CAR LISLE......

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

Visa eclipsi solis........ --- 109

Conspecta stella cadente........ ib.

Viso luculento quodam pros-

Pectu................... - - - ... l l 1

IDe globi fabrica casu con-
fractà....... - - - - - - - - - - - - . I 12

Ad conspectum nubis............ 113

Ad conspectum sepulchri ef-
fossi................................. I 14

Ad conspectum auri liquati..... ib.

Ad conspectum amphorae cir-
cumgestata: ............ *-- - - - l 15

Ad conspectum arboris nimium

efflorescentis ..................... 1 16

De quodam subità morte, in
actu peccati, abrepto.......... ib.

12.

13.

Ad conspectum coeli et terrae... 117

[graphic]
[graphic]

9.

20.

[ocr errors]
[ocr errors]

On the #: of a fly burning

itself in the candle

On the sight of a lark flying up..

. On the singing of the birds in a

spring morning

On a coal covered with ashes......

3. On the sight of a Blackmoor......

. On the small stars in the galaxy,

or milky circle, in the firmament

. On the sight of boys playing.......

On the sight of a spider and her

web.

. On the sight of a natural .......... -

. On the loadstone and the jet ......

. On hearing of music by night....

. On the fanning of corn............ -

. On herbs dried..........................

. On the quenching of iron in water.

. On a fair coloured fly........... -

. On a glow-worm............ -

- - . Page

Ad conspectum erithaci cubi-

culum suum intrantis, ca-

nentisque .......................... 118

Ad conspectum araneae in fe-

nestralatitantis.................. ib.

Ad conspectum pluviae, sole

interim splendente ............ 120

De viae longitudine ............... ib.

Ad conspectum pluviae et a-

Quafun.............................. 121

Ad eundem rursus.... 122

Lucernå introducta ......... 123

De eadem............................. 125

Accenso igne ................ ... 126

Ad canis Iatratum.................. ib.

Visa &Aix7evouxxix sive gallo-

rum Pugna................. ... 127

Ad decubitum suum...... ... 129

Visis carbonibus ignitis ......... 130

Conspecto mendico humiliac

mansueto......................... 131

Conspecta cornice velleris ovi-

ni lanam vellicante ....... 132

Visis duobus limacibus..... ... ib.

Auditis vendacium quorun-

dam clamoribus platearibus. 133

De muscis ad equini dorsi
recrudescentis scabiem col-

lectis................................. 134

Adconspectum laternae secretae
quadam duplicatione obscu-

rata................................... ib.

Audito hirundinis cantu in ca-

mino suo........................... 135

Conspecta muscă quadam lu-

cernae flamma se comburente 136

Conspecta alauda sursum voli-

tante................................ 137

Auditis aviculis verno quodam

mane cantillantibus... ........ 138

Ad conspectum prunae cineri-
bus cooperta....................... ib.

Conspecto Ethiope............... 13s

Visa Galaxia, minimisque in

eastellulis ........................ 140

Viso puerorum ludo............... 141

Ad conspectum araneae telam

suam exordientis............... 142

Conspecto morione quodam... 143

Viso magnete et gagate ........ 144

Ad concentum musicum noc-

turnum.............................. 145

Ad conspectum tritici ventilati 146

De herbis exiccatis ............... ib.

Audito ferri extincti stridore... 147

Visis muscis quibusdam pulchre

coloratis, quas cantharidas

appellare solemus.............. ib.

Conspecta noctiluca vel cicin-

dela.................... -. 148

[graphic]
[graphic]
[graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]

85. On the sight of a lily........... ......

Page

Conspecto quodam oculum

unum claudente................ 149

Conspecto fonte.................... ib.

Visis culicibus in radiis solari-

bus ludentibus.................... 150

Conspectis uvarum racemis ... 151

Viso agro herbis noxiis malé
infestato......................... ib.

Conspectā tulipa, calendula,

heliotropio in horto suo...... 152

Audito campanae fractae sono... ib.

Viso cocco quodam................. 153

Ad conspectum fagi feracis-

simae................................. 154

Ad conspectum nummi in

aquam injecti..................... ib.

Accepto rumore terraemotüs

Limensis; a quo sylva quae-

dam, casis duorum montium,

absorpta quasique sepulta

fuit ................................. 155

Ad £ gliris ............ 156

Visisapibus secum pugnantibus 157

Conspectis vespis in vitrum

melle illitum decidentibus... 158

Viso fonticulo è loco quodam

deserto ebulliente............... 159

Conspecto bubone................. 160

De brachio obstupescente...... 161

Visa scintillā sursum volante... ib.

Corvo conspecto................... 162

Viso verme................ ... 164

Se induendo ........................ 1.65

Conspecta bibliotheca instruc-
tissima .............................. ib.

Visa cruce rubeå, pestis insigni,

foribus appicta .................. 167

Ad caeli mutationem vicissitu-
dinemgue.......... --- ib.

Conspecto conjugiiritu publico 16

Conspecto angue................... 170

Visis monasterii cujusdam

ruinis............................... 171

Ad displosionem bombardae ... 172

Audito campanae sono mori-

bundi cujusdam obitum prae-

monentis........................... 173

Defamatione quâdam divul-

gata.................................. 174

Audito quodam campanarum

concentu ......................... 75

Conspecto benê instructo con-

vivio................................ . 176

Audità lyra benê pulsatà......... 177

Viso et audito pavone............ 178

De scelerato quodam seriö

oenitente.....:::::....... ........ 179

Ad conspectum liliorum......... ib.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[blocks in formation]

ing

On the sight of a tree lopped....
On a scholar that offered vio-
lence to himself
On the coming in of the judge.
On the sight of a heap of stones
On the sight of a bat and owl...
On the sight of a well-fleeced
sheep
On the hearing of thunder.......
On the sight of a hedge-hog......
On the sight of a goat........... -
On the sight of the blind and the
lame -
On the sight of a map of the
world

. On the sight of hemlock...........

116.
117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Wish sandapila floribus ornata. #,

Conspecta mundi fabrica........ 181

De vespa aculeo.................. 182

Viso reo pro tribunali consis-

tente................................ -183

Audito gallicantu.................. 184

De cogitationum varietate ..... 186

Ad conspectum meretricis

plaustro exceptae publicisque

contumeliis expositae........... ib.

Ad rosae odorem ................... 188

Ad conspectum syngraphae la-

ceratae etirritae.................... ib.

Audito naufragio quodam ...... 189

Viso caelo sereno stellis refer to 190

Audito rumore belli............... 191

Puero ejulante........... ... 192

Ineunte morbo...................... 194

Promisso quodam vehemen-

tius postulato...................... 195

Muscis quibusdam conspectis... 196

Viso zelote quodam fanatico... 197

Conspecto sordido quodam

canalium expurgatore...... ib.

De perspecillis suis............. . 198

Visis atomis in solis radiis...... 199

Conspecta vesica recente........ ib.

Viso quodam dormiente......... 200

Viso cranio humano............... 201

Ad conspectum scaevae cujus-

dam..................... --- 202

Conspecto tuguriolo pauper-

culo vetere, nudato tegmine

stramineo caducoque.......... 203

Conspecta quadam gemma lu- .
culenta....................... ...... ib.

Visa quadam antepyra............ 204

Viso petasite, vel bardanae

quam vocant, folio largiore. ib.

Audito aviculae cantu............. ib.

Conspecto quodam oscitante... 205

Visa arbore quadam resecta...... 206

De studioso quodam qui vim .

sibi intulerat................... ... ib.

De judicis adventu ............... 208

Conspecto lapidum acervo. .... ib.

Debubone et vespertilione ... 209

Viso vellere ovino................. 210

Audito tonitru ...........: ......... 211

Conspectoerinaceo, velechino 212

Viso capro ......................... ... 213

Caeco et claudo una conspectis 214

Visa tabula orbis geographica. 215

Ad conspectumcicute............ ib.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
« AnteriorContinuar »