Imagens da página
PDF

etsecundum legem uestram iudicate eum ‘dixerunt ergo iudei'nobis non-
licet interficire" quemauam (32) wt.sermo ihesu inpleretur quem dixit
significans qua morte"esset moriturus' (33) Introiuit ergo iterum inpre-
torium pylatus”etuocauit ihesum etdixit ei tu es rex iudeorum ' ' '7

(34) JEt respondit ihesus atemet ipso hocáicis àn alii tibi dixerunt deme. Fol. 78 b.
(35) respondit eis' pylatus” numquid et'ego iudeus" gens tua et-
pontifices tradiderunt te mihi quid fecisti” -
(36) Respondit ihesus regnum" nonest de hocimundo si de' hoc
mundo esset meum regnum" ministri mei utique“ decartarent" vtnon-
tradirer" iudeis' Nunc autem meum regnum nonest hinc. (37) dixit” ei
pylatus”ergo réx es tu'respondit ihesus tudicis' quia rex sum ego ego
inhoc natus sum 'etadhóc ueni in hunct mundum vtthestimonium" per-
hibeam ueritationnis quiest exueritate audit mean” (38) dicit ei pylatus”.
quidest ueritas etcumhocdixisset iterum exiuit foras' adiudeos etdixit"eis
ego nullam inuenio ineo causam (39) est autem consuetudo uobis vtunum
uinctum", dimittam uobis IN pascha uultis ergo ego" dimittam uobis'
regem iudeorum’ (40) clamauernnt rursum omnes dicentes' Nonhunc sed
barabam” erat autem barabas” latro' '

ICAP. XIX.] (1) Blounc ergo adprehendit pylatus” ihesum etfilagillauit” eum”(2) Fol. 19. "milites plectentes choronam.” despinis’ Inpossuerunt” capiti eius et uestem.*purpuram circumdederunt eum (3) etueniebant adeum” dicebant aue” réx iudeorum etdabant ei palmasset” (4) Exiuit” iterum pylatus” foras etdicit eis-ecce adduco” eum foras vtcognoscatis quia ineo nullam causam inuenio' (5) JExiuit" ergo ihesus portans spineam coronam-etpurpuream” uestimentum-etdicit eis ecce homo (6) cum ergo uidissent eum pontifices

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

etministri clamabant'dicentes crucifige" eum” dicit ess pylatus” accipite
eum uos et crucifigite ego enim noninuenio” causam (7) Responderunt ei
iudei etdixerunt” nos legem habemus’etsecundum legem debet mori
quia filium dei sé fecit” (8) cum ergo audisset pylatus” hunc sermonem"
magis timuit (9) etingresus" est pretorium iterum etdicit ad ihesum unde
es tu'ihesus autem responsum nondedit ei' (IO) dicit ei ergo pylatus”
mihi nonloqueris nescis quia potestatem habeo crucifigere teetpotestatem
habeo dimittere te”7
(II) Iłespondit ihesus nonhaberis” potestatem aduersum me ullam.”
nisi tibi datum" esset desuper propterea qui tradidit me tibi maius pec-
catum habet (12) exinde querebat pylatus” dimittere eum Iudei autem
clamabant dicentes sihunc dimittis nones amicus cesaeris” omnis qui Se
regem facit contra dicit” (13) pylatus" ergo cum audisset hos sermones
adduxit foras ihesum etsedit pro tribunali inloco" quidicitur lithostrotus
hebreice autem galbatha"(14) eratautem parascue” paschae hora quasi
sexta-etdicit eis” ecce rex uester (15) illi autem clamabant tolle tolle
crucifige eum”7

I3)icit eis pylatus” regem uestrum crucifigam responderunt pontifices' nonhabemus regem nisi caessarem.”(16) Tunc” tradidit eis illum vtcrucifigeretur suscipierunt" autem ihesum etduxerunt (17) etbaiolans” sibi crucem et” exiuit ineum locum” qui dicitur caluarie” hebrece” golgotha (18) ibi” eum crucifixerunt"Et cum eoalios duos latrones”hinc ethinc medium autem ihesum' (19) scripsit autem ettitulum pylatus.” etpossuit” super crucem"erat autem scriptum ihesum natzareus” rex iudeorum (20) hunc ergo titulum multi legerunt iudeorum qui” propeciuitatem erat locus ubi crucifixus est ihesus'

JEterat scriptum hebreice grece” latine (21) dicebant” pylatoo

Fol. 80.

* W. adds crucifige. * Caesaris. * Caesarem. 20 ubi.

* W. om. ° W. adds Caesari. * W. adds ergo. * posuit.
* Pilatus. 19 locum. * susceperunt. * Iesus Nazarenus.
* W. adds in eo. * Gabbatha. ” baiulans. * quia.
* ingressus. * parasceve. * W. adds locum. * W. adds et.
" haberes. * Iudaeis. * hebraice. * W. adds ergo.

7 esset datum.

pontifices iudeorum"'noli scribere réx iudeorum sedguia ipse dixit rexsum iudeorum (22) respondit pylatus” quod scripsi scripsi (23) milites ergo cum crucifigessent” eum acciperunt" uestimenta sua" etfecerunt quatuor partes'unicuique militi partem et tunicam"erat autem tunica inconsutilis desuper texa" pertotum" (24) Dixerunt' inuicem nonscindamus eam'sed sortiamur deilla cuius sit'vtscribtura” inpleatur'dicens partiti sunt uestimenta mea sibi etsuper” uestem mean misserunt" sortem’etmilites quidem hec fecerunt” (25) Sotabant autem iuxta crucem"ihesu mater eius’etsoror matris eius maria cleope etmaria magdalenae (26) cum uidisset ergo ihesus matrem: etdiscipulum stantem quem diligebatihesus'' I3)icit matris" suae mulier ecce filius tuus (27) deinde dicit discipulo ecce mater tua Etexilla hora suscipit” eam discipulus insuam.” (28) postea sciens ihesus quia iam” consummata sunt vtconsummaretur scriptura”7 IG)icit sitio (29) uas ergo possitum" erat aceto plenum illi autem. Fol. 80 v. spungiam” plenum” aceto hissopo” circumponentes obtullerunt” ori eius' (30) Cum ergo accipisset” ihesus acetum dixit consummatum est capite” inclinato-tradidit spiritum *cum autem exspirasset uelum templi scisum est medium-asommo usque addeorsum” (31) Iudei ergo quoniam parasciue” eratovtnonremanerent incruce corpora sabbato'erat enim dies” magnus illa” sabbati-rogauerunt pylatum” vtfrangentur” eorum crura ettollerentur (32) uenerunt ergo milites etprimi quidem'fregerunt crura etalterius qui simul" crucifixus est cum eo"(33) addominum” autem cum uenisent” vtuiderunt eum iam mortuum nonfrangerunt” eius crura (34) sed unus militum lancea latus eius aperuit etcontinuo exiuit sanguisetaqua

1 W. om. 9 in. ” plenam. * magnus dies. * Pilatus. * miserunt. * hysopo. 25 ille. * crucifixissent. 11 matri. * obtulerunt. * Pilatum. * acceperunt. ** accepit. * accepisset. *7 frangerentur. * eius. ** in sua. * et inclinato capite. * ad Iesum. * contexta. * W. adds omnia. * W. om. these 12 words. * venissent. 7 W. adds ergo ad. * positum. * parasceve. * fregerunt.

* scriptura. "spongiam.

[ocr errors]

(35) Est qui uidit testimonium perhibuit etuerum est eius testimonium. etille scit quia uera dicit vt" uos credatis’ (36) facta sunt enim ha-c vtscriptura inpleatur oss” eius” noncomminetis" exeo (37) etiterum alia scribtura dicit "inquem transfixerunt uidebunt" (38) post hec autem rogauit pylatum" ioseph abarimathia eo quod esset discipulus ihesu oculte" autem propter metum iudeorum vttolleret corpus ihesu etpermisit pylatus’uenit ergo ettollet” corpus inesu (39) uenit autem etnicodimus"qui uenerat ad ihesum nocte primum 'ferens mixturam mirre” etoloues” quasi libras centum (40) acciperunt” ergo corpus ihesu etligauerunt eum linteis. Cum aromatibus sicut mos iudeis est sepelire (41) erat autem inloco ubi crucifixus est hortus etin eo” orto” monumentum noulim inquo nondum quisquam possitus” erat (42) ibi ergo propter parasciue” iudeorum quia iuxta erat monomentum possuerunt" ihesum’’’ ‘7

[ocr errors][ocr errors]

tenebre essent admonomentum”’etuidet lapidem sublatum amonomento” (2) Cucurrit ergo etuenit adsimonem petrum et"alium discipulum quem amabat ihesus etdicit eis tullerunt” dominum demonomento” etnesci" ubi possuerunt" eum’

(3) EXiit ergo petrus etille alius discipulus etuenerunt admonomentum” (4) currebant autem duos” simul etille alius discipulus precurrit” citius petro etuenit prius” admonomentum” (5) etcum se inclinasset uidit” possita” lintiamina” nontamen introiuit inmonomentum”(6) Uenit ergo simón petrus subsequens* eum etintrouit” inmonomentum”. etuidit” lintiamina” possita” (7) etsudarium quod fuerat super” capud" eius'noncum lintiaminibus” possitum sed separatim"inuolutum inunum locum” (8) Tunc ergo introiuit etille discipulus' qui uenerat prius' admonomentum” etuidit” etcredit” (9) nondum enim sciebat scripturam quia "amortuis opereret eum resurgere (IO) abierunt ergo" adsemet ipsosdiscipuli.” (II) CI2aria autem sedebat’ admonomentum” foris plorans dum ergo fleret inclinauit sé etprospexit inmonomentum” (12) etuidit duos angelos inalbis sedentes unum adoapud” etunum adpedes ubi possitum” fuerat corpus ihesu” (13) IG)icunt ei illimulier quid ploras dicit ess quia tullerunt" dominum meum etnescio ubi possuerunt" eum (14) ha-c cum dixisset conuersa est retrorsum etuidit” ihesum stantem etnonsciebat quiaihesusest (15) dicit ei ihesus mulier quid ploras' Quem queris illa existimans quia hortulanus Fol. 82. est” dicit ei domine si tu sustulisti eum dicito mihi ubi possuisti” eum et ego” tollam (16) dicit ei ihesus maria conuersailla dicit" rabboni'quod dicitur magister’ (17) dicit eis” ihesus noli me tangere nondum enim ascendi adpatrem meum"Uade autem adfratres meos Et dic eis ascendo adpatrem meum etpatrem uestrum etdeum meum etdeum uestrum' (18) uenit maria magdalene etnuntians” discipulis quia uidi dominum ethaec dixit mihi’.“7 (19) Gosum essetergo serodie"sabbatorum etforess"essent clause ubierant discipuli propter metum iudeorum' Uenit ihesus etstetit inmedio etdixit” eis páx uobis-(20) ethoc cum dixisset ostendit eis manus etlatus.“7 Gauisi sunt ergo discipuliuiso domino-(21) dicit” eis iterum páx uobis'sicut me” missit pater etego mitto uoso (22) hoc cum dixisset insoflauit” accipite spiritum”7 (25) G2uorum remisieritis” peccata remitentur” eis”quorum retenueritis” detenta” sunt”7

Fol. 81 b.

* W. adds et. 9 Nicodemus. * monumento. * posita.

2 Os. 19 murrae. 19 W. adds ad. *7 linteamina.

* W. om. 11 aloes. 20 Tulerunt. * sequens.

* comminuetis. ** acceperunt. * nescimus. 29 introivit.

* Widebunt inquem * horto. 22 duo. * supra.
transfixerunt. * positus. * praecucurrit. * caput.

* Pilatum. * parasceven. * primus. * linteaminibus posi

7 occultus autem. * posuerunt. 25 Videt. tum.

8 tulit. * monumentum.

* primus. * caput. 16 ei. * insuflavit et dicit eis. * monumentum. * positum. *7 annuntians. * W. adds sanctum. * videt. 10 tulerunt. 1° W. adds illo una. * remiseritis. * credidit. * posuerunt. 19 fores. * remittentur. * oporteret eum a mor- * esset. 29 dicit. 27 W. adds et. tuis resurgere, * posuisti. * dixit ergo. * retinueritis. * W. adds iterum. * W. adds eum. * misit me. . * retenta.

7 stabat. 1° W. adds ei.

« AnteriorContinuar »