Imagens da página
PDF

(5) Eliaec autem uobis abinitio nondixi quia uobiscum eram’at nunc uado adeum qui me missit' etnemo exuobis interrogat me quo uadis (6) sed quia haec locutus sum uobis trestitia” inpleuit cor uestrum (7) sed ego ueritatem dico uobis expedit uobis vtego uadam ‘sienim nonhabiero” paraclitus' nonueniet aduososi autem abiero mittam eum aduos” (8) etcum uenerit ille arguet mundum depeccato'etde iudicio"etdeiustitia (9) depeccato quidem quia noncredunt inme (IO) deiustitia uero quia ad patrem uado''etiam nonuidibetis" me (II) deiudicio autem quia princeps huius' mundi iudicatus est (12) adhuc multa habeo uobis dicere sed nonpotestis portare modo (13) cum autem uenerit ille spiritus ueritatis docebit uos inomnem ueritatem nonenim loquetur’asemet ipso se” cumque audiet loquetur” adnuntiabit" uobis (14) ille me" quia demeo accipiat”’etadnuntiabit uobis”7 (15) GPmnia que cunque habet pater mea sunt'propteria” dixi quia demeo accipiet etadnuntiabit uobis (16) modicum etiam nonuidebitis me”etiterum modicum etuidebitis me quia uado adpatrem et” (17) dixerunt ergo exdiscipulis eius adinuicem quid est hoc quod dicit” modicum” (18) nescimus quid loquitur" (19) cognouit autem ihesus quia uolebant illum" interrogare etdixiteis dehoc queritis inter uos quia dixi modicum etnonuidebitis meetiterum modicum etuidebitis me.“7 (20) fomen amen dico uobis quia plorabitis etflebitis uos'mundus autem gaudebit’uos autem contristabemini”’sed tristitia uestra uertetur ingaudium'' (21) mulier cum parit tristitiam habet quia uenit hora eius' cum autem peperit” puerum iam nonmeminit presuras” propter gaudium quia natus est homo inmundum” (22) etuos igitur nunc quidem tristitiam habebitis’ Iterum autem uidebo uos etgaudebit cor uestrum etgaudium uestrum nemo tollet' auobis (23) etillo” die me . interrogabitis" quicquam "7 .#Cmen amen dico uobis siquid petieritis patrem innomine meo dabit uobis (24) usque modo nonpetitis" quicquam innomine meo"petite etaccipietis utgaudium uestrum sit plenum “7 (25) Eiaec inprouerbis” locutus sum uobis uenit hora cum iam nonin- Fol. 75. prouerbis” loquaruobis sed palam depatre adnuntiabo" uobis in" (26) illo die innomine meo petitis” etnondico uobis quia ego rogabo patrem deuobis (27) ipse enim pater amat uos quia uos me amatis et credistis" quia ego" adeo (28) exiui "apatre etueni inmundum' Iterum relinquo mundum etuado adpatrem (29) dicunt ei discipuli eius ecce nunc palam loqueris etprouerbium nullum dicis (30) nunc scimus quia scis omnia etnonopus est tibi vtduis te interrogat” inhoc credimus quia adeo existi”7’’ (31) Respondit eis ihesus modo creditis (32) ecce uenit hora” uenit vtdispergamini unus quisque inpropria etme solum relinqua.” etnonsum solus relinquatis etnonsum solus" quia pater mecum est”7 (33) Joãec locutus sum uobis vtinme pacem habeatis inmundo" presuram [CAP. XVII.] habeatis” sed confidite” ego uici mundum (1) hac locutus est ihesus etsubleuatis occulis” incelum dixit pater uenit hora clarifica filium tuum vtfilius tuus clarificat” te (2) sicut dedisti ei'potestatem” carnis vtomne Fol. 75 b. quos” dedisti ei det eis uitam asternam” (3) Fiec est autem uita asterna vtcognoscant te solum deum uerum etaudd” misisti ihesum christum (4) et” ego te clarificaui super terram opus consummaui quod dedisti mihivtfaciem” (5) etnunc clarifica me tu pater aput” temet ipsum claritate quam habui priusquam mundus esset aput” te (6) manifestaui nomen tuum hominibus quos dedisti mihi demundo tui erant et mihi eos dedisti etsermonem tuum seruauerunt (7) nunc cog

Fol. 74.

Fol. 74 b,

' misit. * sed quaecumque. * V. om. Dicebant ergo Quid
* tristitia. ° W. adds et quae ven- * W. adds nobis. est hoc quod dicit
* non abiero. tura sunt. 1° W. adds et non vide- modicum?
* paracletus. * annuntiabit. bitisme,etiterum ” eum.
* iustitia et de iudicio. " clarificabit. modicum et vide- * contristabimini.
6 videbitis. ” accipiet. bitis me? et quia 19 pepererit.

7 mundi huius. * propterea. vado ad patrem 2 * pressurae.

16

1 tollit. * petetis. * mundum. * W. adds omnis. * et in illo. * credidistis. * pressuram. * quod. * non rogabitis. 19 W. adds Exivi. 17 habebitis. * quem. * petistis. ” interroget. 18 confidete. 24 V. Om. * proverbiis. * W. adds et jam. 19 oculis. * faciam. * annuntiabo, * relinquatis. * clarificet. * apud.

7 W. om. * repetition.

nouerunt quia omnia que dedisti mihi abste sunt (8) quia uerba que dedisti mihi dedi eis etipsi acceperunt'' etcognouerunt uere quia ate exiui et crediderunt quia tu me misisti” (9) ego proeis rogo 'nonpromundo rogo sed prohis quos dedisti mihi quia tui sunt (IO) etmea omnia tua sunt’ettua measunt etclarificatus sum iness (II) etiam nonsum inmundo ethi inmundo sunt”7 JEt ego ate" uenio pater sanctus" serua eos innomine tuo quos dedisti mihi’utsint in” unum sicut etuos (12) cum essem cum eis ego seruabam eos innomine tuo quos dedisti mihi custodiui” JEt nemo, exhis periito nisi filius perditionis viscriptura inpleatur (13) nunc autem adte uenio ethaec loquor inmundo vthabeant gaudium meum inpletum insemet ipsis (14) ego dedi eis sermonem tuum etmundus odio eos habuit quia nonsunt demundo sicut etego nonsum demundo (15) nonrogo vttollas eos demundo sed vtserues eos exmalo (16) demundo"nonsunt sicut etego nonsum demundo (17) sanctifica eosinueritate.” SErmo tuusueritas est:(18) sicut me misisti inmundum etego missio eos inmundum “7 (19) Etproeis ego sanctifico me ipsum visintetipsi sanctificati inueritate' (20) Nonprohis autem tantum" rogo sed etproeis qui credituri sunt'peruerbum eorum ‘inme (21) vtomnes vtunum sint” sicut tu pater inme etego inte vtipsi' innobis” ut mundus credat' guia tu me misisti (22) etego claritatem quam dedisti mihi dedi illis ut sint unum sicut et" nos unum sumus (23) ego ineis ettu inme vtsint consummati inunum etcognoscat mundus quia tu me missisti” etdilexisti eos sicut ad” me dilexisti (24) pater quos dedisti mihi uolo vtubiego Sum’etilli sint mecum vtuidiant” claritatem mean quam dedisti mihi quia dilexisti me ante constitutionem mundi" (25) EPater iuste etmundus te noncognouit ego autem te cognoui"7 Foot hio cognouerunt quod tume misisti (26) etnotum feci eis nomen

Fol. 76.

Fol. 76 b.

" ad te. * misi. * W. adds unum sint. ” et.
* sancte. * rogo tantum. 9 W. om. * videant.
* W. om. 7 ut et ipsi. * misisti. 13 hi.

* peribit.

tuum et notum faciam vtdilectio qua dilexisti me inipsis-sit etego
inipsis.'”

[CAP. XVIII.] (1) Kiaec cum dixisset inesus egresus' est cum discipulis suis transtor

rentem cedrón"ubi erat hortus Inquem introiuit ipse etdiscipuli eius'7

(2) Sciebat autem etiudas qui tradebat eum locum quodo frequenter
conuenerat”ihesus illuc cum discipulis suis' 7
(3) EVdas ergo cum acepisset" cohortem etapontificibus etphariseis
ministros' vt" uenit illác cum lanternis etfacibus etarmis"7
(4) EHESUS itaque sciens omnia queuenturaerant" processit etdicit eis:
quid" queritis (5) responderunt" ihesum natzarenum"dicit eis ihesus ego
sum stabat autem etiudas qui tradebat eum cum ipsis-(6) vtergo dixit eis
ego sum abierunt retrorsum etciciderunt" interram (7) iterum ergo eos in-
terrogauit quem queritis”7 Illi autem dixerunt ihesum natzarenum" (8) Fol. 77.
respondit ihesus dixi uobis quia ego sum si ergo me queritis sinete" hos
abire (9) vtinpleretur sermo quemdixit quiaquos dedisti mihi nonperdidi
exipsis quemguam '''
(10) $5imon ergo petrus abens" gladium eduxit eum etpercussit seruum”
pontificis etabscidit eius auriculam dextram'Erat autem nomen seruo
malchus' (11) dicit" ergo ihesus petro mitte gladium inuaginam'7

Calicem quem dedit mihi pater nonbibam illam”

(12) Goshors” ergo ettribunusetministri iudeorum comprehenderuntihesum
etligauerunt eum “7
(13) Et adduxerunt eum adannam primum-erat autem" socer caiphe"
quia erat pontifex anni illius' (14) Erat autem caiphas" qui consilium
dedit” iudeis' quia expedit unum hominem mori propopulo'
(15) $5equebatur autem ihesum simon petrus etalius discipulus' dis-

' egressus. * W. adds super eum. " sinite. " enim. * quia. 7 Quem. * habens. * Caiaphae. * Iesus convenerat. * W. adds ei. * pontificis servum. * Caiaphas. * accepisset. * Nazarenum. * Dixit. * dederat.

° W. om. " ceciderunt. * Cohors.

cipulus autem ille erat notus pontifici etintroiuit cum ihesu inatrium pontificis' '7 (16) [2etrus autem stabat adhostium" foris"7 Exiuit ergo discipulus alius” qui erat notus pontifici etdixit ostiarie etintroduxit petram” (17) IG)icit ergo petro ancilla ostiaria numquid ettu exdiscipulis es hominis istius' dicit ille nonsum'." (18) Stabant autem serui etministri adprunas quia frigus erat etcaleficabant" erat autem cum eis’etpetrus stans et calefaciens se (19) pontifex ergo interrogauit ihesum” discipulis suis etdedoctrina eius’ ‘7 (20) Iokespondit" inesus ego palam locutus sum mundo-Ego semper docui insinagoga' etintemplo quo omnes iudei conueniunt etinoccultum.” loqutus" sum nihil (21) quid me interrogas' Interroga eos qui audierunt quid locutus sum ipsis ecce hii” sciunt que dixirim” ego (22) hac autem cum dixisset unus adsistens ministrorum dedit alapam ihesu dicens' sicrespem" dispontifici (23) Respondit ei ihesus si male loqutus” sum testimonium perhibe demalo'si autem bene quid me cedis” (24) et missit” eum annas ligatum'adcaifán” pontificem’ (25) Erat autem simon petrus stans etcalefaciens se dixerunt ergo ei'numquid” tu exdiscipulis eius es negauit ille etdixit nonsum (26) dicit unus exseruis pontificis cognatus eius' cuius abscidit petrus auriculam 'nonne ego te uidi inorto" cum illo (27) iterum ergo negauit petrus’etstatim gallus cantauit (28) adducunt ergo ihesum adcaiphán" inpretorium'Erat autem mane etipsi nonintroierunt inpretorium vtnoncontaminarentur sed manducarent pascha" (29) JExiuit ergo pilatus adeos foras'etdixitQuam accusationem"adfertis aduersus hominem hunc (30) responderunt” ei si nonesset hic malefacter” nontibi tradisemus” eum (31) dixit ergo eis pylatus” accipite ergo” eum”

Fol. 77.

Fol. 78.

* ad ostium. * occulto. 19 misit. 19 W. adds et dixerunt.
2 ille. 9 locutus. * Caiaphan. * malefactor.
* Petrum. 10 hi. * W. adds et. * tradidissemus.
* calefielbant. ” dixerim. 16 in horto. 22 Pilatus.
* W. adds de. * Sic respondis ponti- " a Caiapha. 23 W. om.
* W. adds ei. fici. * accusationem. * W. adds vos.

7 synagoga.

« AnteriorContinuar »