Imagens da página
PDF

FoL 74. (5) ^Efiaec autem uobis abinitio nondixi quia uobiscum eranrat nunc uado adeum qui me missit1 etnemo exuobis interrogat me quo uadis (6) sed quia haec locutus sum uobis trestitia2 inpleuit cor uestrum (7) sed ego ueritatem dico uobis expedit uobis vtego uadam s sienim nonhabiero3 paraclitus4 nonueniet aduos'si autem abiero mittam eum aduos"(8) etcum uenerit ille arguet mundum depeccato'etde iudicio5etdeiustitia (9) depeccato quidem quia noncredunt inme (10) deiustitia uero quia ad patrem uado"etiam nonuidibetis6 me (n) deiudicio autem quia princeps huius7 mundi iudicatus est (12) adhuc multa habeo uobis dicere sed nonpotestis portare modo (13) cum autem uenerit ille spiritus ueritatis docebit uos inomnem ueritatem nonenim loquetur'asemet ipso se8 cumque audiet loquetur9 adnuntiabit10 uobis (14) ille me11 quia demeo accipiat12'etadii1n1tial>it uobis" -j

(15) Cfs)mnia que cunque habet pater mea sunt'propteria13 dixi quia demeo accipiet etadnuntiabit uobis (16) modicum 'etiam nonuidebitis

Fol. Jib. me"etiterum modicum etuidebitis me quia uado adpatrem etu (17) dixerunt ergo exdiscipulis eius adinuicem quid est hoc quod dicit15 modicum16 (18) nescimus quid Ioquitur'(19) cognouit autem ihesus quia uolebant illum17 interrogare etdixiteis dehoc queritis inter uos quia dixi modicum etnonuidebitis me'etiterum modicum etuidebitis me"7 (20) pitmen amen dico uobis quia plorabitis etflebitis uos'mundus autem gaudebit'uos autem contristabemini18'sed tristitia uestra uertetur ingaudium"(21) mulier cum parit tristitiam habet quia uenit hora eius' cum autem peperit10 puerum iam nonmeminit presuree20 propter gaudium quia natus est homo inmundum"(22) etuos igitur nunc quidem tristitiam habebitis'Iterum autem uidebo uos etgaudebit cor uestrum etgaudium

1 misii. * sed quaccumque. 1 4 V. om. Dicebant ergo Quid

'2 tristitia. * V. adds et quae ven- "V. adds nobis. est hoc quod dicit

:1 non abiero. tura sunt. 16 V. adds et non vide- modicum?

1 paracletus. 10 annnntiabit. bitisme,etiterum B eum.

5 iustitia et de iudicio. u clarificabit. modicum et vide- 1 3 contristabimu1i.

• videbitis. 12 accipiet . bitis me I et quia 1s pepererit.

7 mundi huius. 13 propterea. vado ad patrem? *0 pressurae.

uestrum nemo tollet1 auobis (23) etillo2 die me . interrogabitis3 quic-
quam'^

J^l-mcn amen dico uobis si quid petieritis patrem innomine meo dabit
uobis (24) usque modo nonpetitis4 quicquam innomine meo'petite et-
accipietis utgaudium uestrum sit plenum..7

(25) Hfiaec inprouerbis5 locutus sum uobis uenit bora cum iam nonin- Foi. 75. prouerbis* loquar uobis sed palam depatre adnuntiabo6 uobis in7 (26) illo die innomine meo petitis8 etnondico uobis quia ego rogabo patrem deuobis (27) ipse min1 pater amat uos quia uos me amatis et credistis* quia ego7 adeo (28) exiui 10apatre etueni inmundunrIterum relinquo mundum etuado adpatrem (29) dicunt ei discipuli eius ecce nunc palam loqucris etprouerbium nullum dicis (30) nunc scimus quia scis omnia etnonopus est tibi vtquis te interrogat11 inhoc credimus quia adeo existi"7" (31) JESVespondit eis ihesus modo crcditis (32) ecce uenit hora12 uenit vtdispergamini unus quisque inpropria etme solum relinqua13 etnonsum solus 1vli l1quid is etnonsum solus14 quia pater mecum est "7 (33) Jfetaxj locutus sum uobis vtinme pacem habeatis inmundo15 presuram16 [cap. XVTL] habeatis17 sed confidite18 ego uici mundum (1) heec locutus est ihesus etsubleuatis occulis19 i Hit him dixit pater uenit hora clarifica filium tuum vtfilius tuus clarificat20 te (2) sicut dedisti ei'potestatem21 carnis vtomne Fol. 75 6. quos22 dedisti ei det eis uitam seternam s s

(3) Jsfiec est autem uita aeterna vtcognoscant te solum deum uerum
etquod23 misisti ihesum christum (4) et24 ego te clarificaui super terram opus
consummaui quod dedisti mihi vtfeciem25 (5) etnunc clarifica me tu pater
atM1t 'temet ipsum claritate quam habui priusquam mundus csset aput26 te
(6) manifestaui nomen tuum hominibus qnos dedisti mihi demundo tui
erant et mihi eos dedisti ctscrmonem tuum seruauerunt (7) nunc cog-

[table]

nouerunt quia omnia que dedisti mihi abste sunt (8) quia uerba que dedisti mihi dedi eis etipsi acceperunt''etcognouerunt uere quia ate exiui et crediderunt quia tu me misisti'(9) ego proeis rogo'nonpromundo rogo sed prohis quos dedisti mibi quia tui sunt (10) etmea omnia tua sunt'ettua mea sunt etclarificatus sum ineis (1 1) etiam nonsum inmundo ethi inmundo sunt "7

J^.t ego ate1 uenio pater sanctus2 serua eos innomine tuo quos dedisti mihrutsint in3 u1n1n1 sicut etuos (12) cum essem cum eis ego seruabam eos innomine tuo quos dedisti mihi custodiui s s

Fol. 76. J^.t nemo, exhis periit4 nisi filius perditionis vtscriptura inpleatur

(13) nunc autem adte uenio ethaec loquor inmundo vthabeant gaudium meum inpletum insemet ipsis'(14) ego dedi eis sermonem tuum etmundus odio eos habuit quia nonsunt demundo sicut etego nonsum demundo (15) nonrogo vttollas eos demundo sed vtserues eos exmalo (16) demundo s nonsunt sicut etego nonsum demundo (17) sanctifica eos inueritate"

J^fErmo tuus ueritas est'(18) sicut me misisti inmundum etego missi5 eos inmundum "7

(19) JS^tproeis ego sanctifico me ipsum vtsint'etipsi sanctificati inueritate"(20) Nonprohis autem tantum6 rogo sed etproeis qui credituri sunt'peruerbum eorunrinme (21) vtomnes vtunum sint''sicut tu pater inme etego inte vtipsi7 innobis8 ut mundus credat'quia tu me misisti (22) etego claritatem quam dedisti mihi dedi illis ut sint unum sicut et9 nos unum sumus (23) ego ineis ettu inme vtsint consummati inunum etcognoscat mundus quia tu memissisti10 etdilexisti eos sicut ad11 me dilexisti (24) pater quos dedisti mihi uolo vtubi ego sunretilli sint mecum

Fol. 76 b. vtuidiant12 claritatem meam quam dedisti mihi quia dilexisti me ante constitutionem mundi" (25) J^ater iuste etmundus te noncognouit ego autem te cognoui"7

^fe^.t hii13 cognouerunt quod tu me misisti (26) etnotum feci eis nomen

1 ad te. 5 misi. s V. adds untun sint. n et .

5 sancte. 6 rogo tantum. 9 V. om. 1 3 videant.

'V. om. 7 ut et ipsi. 10 misisti. a hi. 4 peribit.

tmm1 et 11ot ii11 faciam vtdilectio qua dilexisti me inipsis'sit etego
inipsis'"

[CAP. XVIIL] (1) ^Eliaec cum dixisset ihesus egresus1 est cum discipulis suis transtor-
rentem cedron'ubi erat hortus'Inquem introiuit ipse etdiscipuli eius''7

(2) J^fciebat autem etiudas qui tradebat eum locum quod2 frequenter
conuenerat3'ihesus illuc cum discipulis suis"7

(3) 3£Vdas ergo cum acepisset4 cohortem etapontificibus etphariseis
ministros'vt5 uenit illuc cum lanternis etfacibus etarnuV'7

(4) ^HESUS itaque sciens omnia queuentura erant6 processit etdicit eis'
quid7 queritis (5) responderunt8 ihesum natzarenum9'dicit eis ihesus ego
sum stabat autcm etiudas qui tradebat eum cum ipsis'(6) vtergo dixit eis
ego sum abierunt retrorsum etciciderunt10 interram (7) iterum ergo eos in-
terrogauit quem queritis''7 Dli autem dixerunt ihesum natzarenum9 (8) Fol. 77.
respondit ihesus dm uobis quia ego sum si ergo me queritis sinete11 hos
abire (9) vtinpleretur sermo quemdixit quiaquos dedisti mihi nonperdidi
exipsis quemquam s s s

—. s

(10) J©imon ergo petrus abens12 gladium eduxit eum etpercussit seruum18
pour ill eis etabscidit eius auriculam dextranrErat autem noraen scn1o
malchus'(11) dicit14 ergo ihesus petro mitte gladium inuaginanr7
Calicem quern dedit mihi pater nonbibam illam"

(12) @Thore15 ergo ettribunus etministri iudeorum conprehenderunt ihesum
etUgauerunt eum"7

(13) ^E5.t adduxerunt eum adannam primunrerat autem16 socer caiphen
quia erat pontifex anni illius'(14) Erat autem caiphas18 qui consilium
dedit19 iudeis'quia expedit unum hominem mori propopulo"

(15) J^^equebatur autem ihesum simon petrus etalius discipulus'dis

[table]

cipulus autem ille erat notus pontifici etintroiuit cum ihesu inatrium pontificis"7 Fol. 77. (16) ^H^etrus autem stabat adhostium1 foris"7

Exiuit ergo discipulus alius2 qui erat notus pontifici etdixit ostiarie etintroduxit petram3 s s

(17) J5)icit ergo petro ancilla ostiaria numquid ettu exdiscipulis es hominis istius'dicit ille nonsum"7

(18) J^tabant autem serui etministri adprunas quia frigus erat etcaleficabant4 erat autem cum eis'etpetrus stans et calefaciens se (19) pontifex ergo interrogauit ihesum6 discipulis suis etdedoctrina ems "7

(26) ^Sfcespondit6 ihesus ego palam locutus sum mundo'Ego semper docui insinagoga7 etintemplo quo omnes iudei conueniunt etinoccultum8 loqutus9 sum nihil (21) quid me interrogas'Interroga eos qui audierunt quid locutus sum ipsis ecce hii10 sciunt que dixirim11 ego (22) baee autem cum dixisset unus adsistens ministrorum dedit alapam ihesu dicens' sicrespem12 dispontifici'(23) Respondit ei ihesus si male loqutus9 sum

Fol. 78. testimonium perhibe demakrsi autem bene quid me cedis'(24) et missit13 eum annas ligatunradcaifan14 pontificenr(25) Erat autem simon petrus stans etcalefaciens se dixerunt ergo ei'numquid15 tu exdiscipulis eius es negauit ille etdixit nonsunr(26) dicit unus exseruis pontificis cognatus eius'cuius abscidit petrus auriculanrnonne ego te uidi inorto16 cum illo

(27) iterum ergo negauit petrus'etstatim gallus cantauit'(28) adducunt ergo ihesum adcaiphan17 inpretoriunrErat autem mane etipsi nonintroierunt inpretorium vtnoncontaminarentur sed manducarent pascha'

(29) 5§.xiuit ergopilatus adeos foras'etdixitquam accussationemlsadfertis aduersus hominem hunc s (30) responderunt10 ei si nonesset hie malefacter20 nontibi tradisemus21 eunr(31) dixit ergo eis pylatus22 accipite ergo23 eum24

1 ad ostium. "ille.

3 Petrum.

4 calefiebant.

5 V. adds de. 6 V. adds ei.

7 synagoga.

s occulto. 13 misit.

9 locutus. u Caiaphan.
» hi . 1 3 V. adds et.

11 dixerim. 18 in horto.

13 Sic respondis ponti- 17 a Caiapha.

fici. 1s accusationem.

19 V. adds et dixerunt .

50 malefactor.

31 tradidissemus.

55 Pilatus.

33 V. om.

u V. adds vos.

« AnteriorContinuar »