Imagens da página
PDF
[ocr errors]

surrexit etexit' secuti sunt eam dicentes quia uadit admonumentum wtploret ibi (32) maria ergo cum uenisset ubieratihesus uidens eum ocecidit adpedes eius' etdixit ei domine si fuisses hic nonesset mortuus frater meus (33) ihesus ergo ui” uidit eam plorantem “et iudeos qui uenerant cum ea plorantes” fremuit spiritu" turbanto sé ipsum (34) etdixit ubi possuisti” eum dicunt ei domine ueni etuide (35) etlacrimatus estihesus' (36) dixerunt ergo" iudei'. ecce quomodo amabat eum (37) quidam autem dixerunt exipsis nonpoterat hic qui aperuit occulos' ceci facire" utet hic non morietur” (38) ihesus ergo rursum fremens insemet ipso uenit admonumentum erat autem spelunca etlapis super possitus" eratei' (39) ait ihesus tollite lapidem'dicit ei martha soror eius qui mortuus fuerat”7

IG)omine iam fetet quadriduanus enim est' (40) dicit eiihesus' nonne ego" dixi tibi quoniam si credederis” uidebis gloriam dei (41) tolle” ergo lapidem ihesus autem eleuatis sursum' '7 occulis” dixit pater gratias ago tibi quoniam audisti me (42) ego autem sciebam quia semper me audis sed propter populum qui circumstant* dixi vtcredant quia tu me misisti (43) hec cum dixisset uoce magna exclamauit” lazare ueni foras (44) etstatim prodit" qui fuerat mortuu ligatus pedes etmanus institis etfacies illius sudario erat ligata'dicit ihesus eis soluite eum etsinite abire (45) multi ergo exiudeis qui uenerant admariam etuiderant que fecit credideruntineum (46) quidam autem exipsis abierunt adfariseos" et dixerunt ess que fecit ihesus (47) colligerunt" ergo pontifices etpharisei fecerunt" concilium et dicebant quid facimus quia hic homo multa signa facit” (48) si dimittimus eum sic omnes credent” ineum etuenient romani ettollent nostrum etlocum etgentem (49) unus autem exipsis caiphas”“7

Gosum esset pontifex anni illius dixit ess uos nescitis quicquam nec cogitatis quia expedit nobis vtunus moriatur homo propopulo etnontota gens pereat”

Fol. 66.

* exiit. ° W. om. * credideris. * prodiit.
2 ut. 7 oculos. 12 Tulerunt. 17 Pharisaeos.
* W. adds et. * facere. ** oculis. * collegerunt.
* turbavit. 9 moreretur. * circumstat. 19 credunt.

* posuistis. ” positus. * clamavit. * Caiaphas.

(51) Joãoc autem asemetipso nondixit sed cum esset pontifex anni illius
prophetauit quia Ihesus moriturus erat progente (52) etnontantum progente
sed etut filios dei quierant dispersi congregaret inunum ' '7
(53) #[billo ergo die cogitauerunt vtinterficerent eum (54) Ihesus ergo
iam noninpalam ambulabat apud iudeos' 'sed abiit inregionem iuxta
desertum inciuitatem que dicitur effrem' et ibi morabatur cum discipulis
suis”7
(55) [Proximum autem erat phasca iudeorum’Etascenderunt multi in-
hierusolima” deregione" phasca" vtsanctificarent se ipsos (56) querebant
ergo ihesum “etconloquebantur adinuicem intemplo stantes quid putatis
quia nonuenit" addiem festum (57) dederant autem pontifices et
farisei" mandatum vtsiquis cognouerit ubi sit indicet vtadprehendant*
eum. "

ICAP. XII.] (1) śshesus ergo antes" exdies pasche”7 uenit in”bethaniam ubi Fol. 66 b. lazurus" fuerat mortuus quem suscitauit” ihesus’’’ (2) Fecerunt autem ei cenam ibi etmartha ministrabat lazurus uero unus erat exdiscumbentibus cum eo"(3) maria ergo accipiens” libram ungenti nardipistici pretiosi uncxit” pedes ihesu"etextérsit capillis suis pedes eius' et domus inpleta” est adore” ungenti (4) dicit ergo unus ex discipulis eius iudas scariothis”qui erat eum traditurus (5) quare hoc ungentum nonuenit" tregentis” denaris”’et datum esset” egenis (6) dixit autem hoc nonquia deegenis pertinebat adeum sed quia für erat etloculos habens ea que mittebantur portabat'''T. (7) Cixit ergo ihesus sine illam vindiem” sepulture mea, seruet illud: (8) pauperes enim” habebitis” uobiscum me autem nonsemper habebitis.” (9) cognouit ergo turba multa exiudeis quia illic est etuenerunt nonproter

! Efrem. 7 Pharisaei. 13 unxit. * denariis. * W. om. * apprehendant. * impleta. 20 est. * Hierosolyma. ° ante sex dies. * ex odore. * in die. * W. adds ante. ” fuerat Lazarus. * Scariotis. * W. adds semper. * pascha. * suscitavit. 17 veniit. * habetis.

* veniat. ** accepit. * trecentis.

ihesum tantum sed vtlazarum uiderent quem suscitauit amortuis’ (IO) Cogitauerunt autem principes sacerdotum vt."lazarum interficerent (11) quia multi propter illum abibant exiudess etcredebant inihesum’’’7 (12) £ncrastinum autem turba multa que uenerat addiem festum cum audissent quia uenit ihesus''hierusolima (13) acceperunt ramós palmarum etprocesserunt obiam” ei'etclamabant Ös anna benedictus qui uenit innomine domini réxisrahél”7 (14) Etinuenit ihesus asellum" sedit super eum sicut scriptum est:(15) nolii" timere filia sión ecce rex tuus uenit sedens super pullum asinae'' (16) Joãec noncognouerunt discipuli eius primum “sed cando" glorificatus estihesus tunc recordati sunt’’ quia ha-c scripta" erant deeo"ethec fecerunt ei'(17) testimonium ergo perhibebat turba que erat cum eo quando lazarum uocauit demonumento etsuscitauit eum amortuis (18) propterea etouiam” uenit ei turba qui” audierunt eum fecisse hôc signum (19) farisei" ergo dixerunt ad semet ipsos uidetis' quia nihil proficimus' ecce mundus totus post eum abiit (20) erant autem gentiles quidam exeis"’.“T Goui ascenderant vi adorauerunt" "indie festo hio ergo accesserunt adpilippum” qui erat abethsaida galiliae" etrogabant eum dicentes domine uolumus ihesum uidere” (22) "GCenit pilippus" etdicit andrea” andrias" rursus”et pilippus" dixerunt” ihesu” (23) Ihesus autem respondit eis dicens uenit hora. vtclarificetur” filius hominis”7 (24) #[mén amén dico uobis quia” nisi granum frumenti cadens interram mortuum fuerit” (25) ipsum solum manet's autem mortuum fuerit multum fructum adfert'qui amat animam suam perdet eam et qui odit animam suam. Inhoc mundo inuitam eternam custodit eam”(26) si quís mihi ministrat me sequatur’etubi sum ego illic” minister meus erit” si quis mihi ministrauit" honorificauito eum pater meus’’ (27) Nunc anima mea turbata est etguiddicam pater salui fica me exhác” hora.” Sosed propterea ueni inhoram hanc (28) pater clarificatum' nomen uenit ergo uox decelo et clarificaui etiterum clarificabo (29) turba ergo que stabat etaudiebat” dicebat” tonitruum factum esset" alii dicebant angelus ei locutus est”7 (30) Respondit ihesus etdixit nonpropter me uðx hec uenit sed propter uos (31) nunc iudicium est mundi nunc princeps mundi* huius eicietur foras' (32) Fit ego si exaltatus fuero aterra omnia traham adme ipsum” (33) hoc autem dicebant” significans qua morte esset moriturus" (34) Respondit'ei turba nos audiuimus exlege quiachristus manet inaeternum: etduomodo tudicis oportet exaltari filium hominis”“7 (35) IOixit ergo eis" inesus adhuc modicum lumen inuobis est ambulate dum lucem habetis vtnon tenebre uós conprehendant’’et qui ambulat intenebris nescit quo uadat (36) dum lucem habetis “credite inlucem vtfilii lucis sitis'ha-c locutus est” ihesus et abiit et abscondit seabels'' (37) Cum autem tanta signa fecisset coram ess noncredebant ineum (38) vtsermo esaiae prophete inpleretur quem dixit domine quis crededit” auditui nostro etbrachium domini-cui reuelatum est’” (39) propterea nonpoterant credere quia iterum dixit essaias” (40) excecauit deus” occulos" eorum “et indurauit eorum cor”vtuideant” occulis” etintellegant corde etconuertantur et Sanem eos.'" (41) Eiec dixit essaias" quando" gloriam eius etlocutus est deo” (42) uerumtamen” ex principibus multi credideruntineum sed propter fariseos” nonconfitebantur vtdesinagoga” noneio querentur (43) dilexerunt enim gloriam hominum magis quam gloriam dei"7

Fol. 67.

Fol. 67 b.

* W. adds et. 7 obviam. * Philippum. 18 rursum.
* obviam. * quia. * Galilaeae. 19 dicunt.
* W. adds et. 9 Pharisaei. * Philippus. * glorificetur.
4 Noli. 10 exhis. * Andreae. 21 W. om.
* quando. * adorarent. * Andreas. * W. adds et.

* erant scripta. 12 hi.

1 ministrabit. * huius mundi. * credidit. 19 W. adds widit.
* honorificabit. 9 dicebat. * Esaias. *" de eo.
* ex hora hac. ” W. adds quis estiste " V. om. * W. adds et.
* clarificatuum. filius hominis. * oculos. * Pharisaeos.
* audierat. ” W. om. non videant. * synagoga.
* dicebant. * W. adds eis. * oculis. * non eicerentur.

7 esse.

Fol. 68.

Fol. 68 b.

[ocr errors]

(44) 3Chesus autem clamauit etdixit qui credit inme noncredit inme'sed ineum qui misit me (45) etaui uidet me uidet eum qui missit" me"7

(46) FEgo láx inmundum ueni vtomnis qui credit inme intenebris nonmaneat” (47) etsi quis audierit uerba mea etnoncustodierit ego noniudicio eum nonenim ueni vtiudicem mundum sed vtsaluificem mundum (48) qui spermit me “et” accipit uerba mea”habet qui iudicet eum sermo quem locutus sum ille iudicauit” eum ‘innouissimo die (49) quia ego exme ipso nonsum locutus est“sed qui misit me pater ipse mihi mandatum dedit quid dicam etguid loquar (50) etScio quia mandatum eius uita eterna est que” ego loquorsicut dixit mihi pater sic loquor “7

[CAP. XIII.] (1) foLNTE diem autem festum pasce" sciens ihesus quia uenit eius hora

vttranseat de'hoc mundo adpatrem cum dilexisset Suos qui erant inmundo usque“ infinem dilexit eos' (2) etcena facta est” cum zabulus" iam missiset" incorde vttraderet eum iudas simón scariothis" (3) Sciens quia omnia dedit eipater inmanum" etauia adeo exiuit etaddeum uadit’’

(4) surgit acenaretponit uestimenta sua etcum accipisset” linteum precincxit” sé (5) deinde mittit aquam inpiluem” etcoepit lauare pedes discipulorum-Et extergere linteo quo erat precinctus. (6) uenit ergo adsimonem petrum etdicit ei petrus domine timihi lauas pedes' '7

(7) Iłespondit ihesus etdicit ei quod ego facio et" tunescis modo'scies autem postea (8) dicit ei petrus nonlauis” mihi pedes inaeternum''

Iščespondit ei"ihesus etsi" nonlauero té nonhabebis” partem

mecum. (9) dicit ei simón petrus domine nontantum pedes meos sedet manus
etcaput"7
(10) G)icit ei ihesus qui locutus" est nonindiget vtlauet" sed est
mundus totus etuds mundi estis' 'sed nonomnes (II) sciebat enim quisnam
esset quitraderet eum propterea dixit nonestis mundi omnes (12) postguam

Fol. 69 b.

* misit. " paschae. * manus. * Iesus ei.
* W. adds non. 7 ex. * accepisset. 17 si.
* iudicabit. * Diabolus. * praecinxit. 18 habes.
* W. om. ° misisset. * pelvem. 19 lotus.

* W. adds ergo. * Simonis Scariotis. * lavabis. * nisiut pedes lavet.

« AnteriorContinuar »