Imagens da página
PDF

eis lutum possuit* mihisup er* etlaui etuideo** (16) dicebant ergo exfariseis* quidam nonest homo hic a deo qui* sabbatum noncustodit** ÉÍlfi dicebant quomodo potest homo peccator hæc signa facire* etscisma erat ineis** (17) Et°dicunt ergo ceco iterum tuquid dicis deeo quiaperuit occulos' tuos ille autem dixit quia profeta* (18) noncrediderunt ergo iudei deillo qui° cecus fuisset etuidisset donec uocauerunt parentes eius quiuiderat (19) etinterrogauerunt eos dicentes hic est filius uester quem uos dicitis quia cecus natus est quomodo ergo nunc uidet (2o) responderunt eis parentes eius etdixerunt: scimus'" hic'' filius noster** Et quia cecus natus est* (21) quomodo autem nunc uidet* nescimus aut quis eius aperuit occulos" **nescimus: ipsum interrogate ætatem habet ipse dese loquatur**(22) hâc dixerunt parentes eius quia timebant iudeos iam enim conspirauerant iudei** vtsfquis eum confiteretur christum extra sinagogam'* fieret (23) propteria parentes eius dixerunt qui'° habet ætatem ipsum interrogate (24) uocauerunt ergo rursum hominum'° qui fuerat cecus etdixerunt ei*' Dá gloriam deo nós scimus quia hichomo peccator est (25) dixit ergo ille si peccator est nescio unum scio* quia cecus cum essem modo uideo* (26) dixerunt ergo illi quid fecit tibi quomodo aperuit tibi occulos"**(27) Respondit eis dixi uobis iam etaudistis quid iterum uultis" discipuli eius** IFieri (28) male dixerunt ei·etdixerunt tú discipulus illius esNos autem moysi'° discipuli sumus (29) nos scimus quia'° mosi locutus est deus hunc autem nescimus unde sit**(3o) Respondit*ille homo*' dixit eis inhoc enim mirabile est* quiauös nescitis unde sit etaperuit meos occulos" (31) scimus quia peccatores deus nonaudit sed si quis dei cultor est etuoluntatem eius facit hunc exaudit (32) aseculo nonest auditum quia aparuit* quis occulos" ceci nati**(33) Nisi esset hic adeo*nonpoterat*

' posuit. * propheta est. '* synagogam. 1° Mosi.
* V. adds 'oculos. ° quia. '° quia aetatem habet. *° quoniam.
3 Pharisaeis. i° V. adds quia. '° hominem. ° V. adds et.
* quia. 11 V. adds est. '7 V. adds audire ? *' aperuit.
* facere. 12 videat. numquid et vos vul- * V. adds facere.
* V. om. 13 V. adds nos. tis.

7 oculos.

Fol. 61.

Fol. 61 b.

[ocr errors]

quicquam (34) responderunt etdixerunt ei inpeccatis natus es totus’ettu
doces nos etaecierunt" eum foras (35) audiuit ihesus quia ecierunt" eum
foras etcum inuenisset eum dixit” et’tà dixisset" et'infilium dei (36)
respondit-ille etdixit' 'quisest domine vtcredam ineum “(37) etdixit ei
ihesus et uidisti eum’etaui loquitur tecum ipseest (38) at ille ait”7
G2 redo domine etprocedens' adorauit eum (39) et" dixit ei ihesus
iniudicium ego inhunc mundum uenivtaui nonuident uideant etdui uideant"
caecifiant (40) etaudierunt exsariseis”7 Quicum ipso erant etdixerunt ei
numquid etnos casci sumus" (41) dixit ess ihesus sicaeci essetis nonhaberetis
peccatum nunc vero dicitis quia uidemus' peccatum uestrum manet'''7

ICAP. X.] (1) #[men amen dico uobis quinonintrat perostium inouile ouium sed

ascendit aliunde ille für est etlatro (2) qui autem intrat perostialum" postor" est ouium “7

(3) Eäuic ostiarius aperit etoues uocemeius audiunt etproprias oues uocat nominatim eteducit eas' (4) et cum proprias ouis"emiserit"ante eas uadit etoues illum secuntur quia sciunt uocem eius” (5) alienum autem nonsecuntur” sed fugiunt” abeo quia” uoluerunt" uocem alienorum (6) hoc prouerbium''dixit eis” ihesus illi autem noncognouerunt quid loqueretur ess” (7) dixit ergo eis iterum ihesus''

f{men amen dico uobis quia ego sum ostium ouium (8) omnes quot

quot uenerunt fures sunt etlatrones sed nonaudierunt eos oues (9) ego sum
ostium “perme siquis introierit saluabitur etingredietur etegredietur
etpascua inueniet” (IO) für nonuenit nisi vtfuretur etmactet etperdat ego
ueni vtuitam habeant ethabundantius” habeant”7
(11) Egosum pastorbonus“bonus pastoranimam suam dat prouibus”7
(12) Osłercenarius etgui nonest pastor'cuius nonsunt oues propriae uidit”
lupum uenientem: etdemittit” oues etfugit etlupus rapit etdispergit oues

Fol. 62 b.

* eiecerunt. 6 W. om. ” oves. 16 illis.
° W. adds ei. 7 vident. * non sequentur. ” et abundantius.
* W. om. * Pharisaeis. * fugient. * pro ovibus.
* credis. ° per ostium. * W. adds non. 19 Videt.

* procidens. * pastor. * noverunt. 20 dimittet.

(13) mercinarius' autem fugit”quia mercinarius' est etnonpertinet adeum deouibus (14) ego sum pastor bonus’etcognosco meas etcognoscunt me.” (15) Sicut nouit me pater etego cognosco" patrem “Et animam mean pono proouibus.” (16) Et alias oues habeo que nonsunt exhoc ouili"etillas oportet me adducere etuocem meam audient etfiet unum ouile''etunus pastor (17) propterea me pater diligit quia ego pono animam mean “vtiterum sumam eam' (18) nemo tollit eam ame'sed ego pono eam ame ipso potestatem habeo ponendi eam etpotestatem habeo iterum Sumendi eam "hoc mandatum accipio apatre” (19) IG)iscensio" iterum facta est iter' indeos propter sermones hôs. (20) dicebant autem multi exipsis demonium habet” insanit quid eum auditis” (21) Alii dicebant ha-cuerba nonsunt “demonium habentis numquid demonium potest cecorum occulos” aperire’’ ‘‘7 (22) Facta sunt autem incenia" inhierusolimis" ethiempserat" (23) Fol. 33. etambulabat ihesus intemplo inportico” salomonis’ (24) circumdederunt ergo eum iudei etdicebant ei''7 GDuo usque animam nostram tollis sitàes christus dic nobis palam” (25) Respondit'ess ihesus loquoruobis etnoncreditis operaque ego facio innomine patris mei'" Hec testimonium perhibent deme” (26) seduos non creditis quia nonestis” ouibus meis (27) oues mea uocem mean audiunt’etego cognosco eas etsecuntur me"(28) etego uitam eternam dono” eis etnonperibunt ineternum"et"nonrapiet eas quisquam demanu mea (29) pater meus quod dedit mihi maius omnibus" etnemo potest rapere demanu patris mei: (30) Ego etpater unum sumus (31) sustullerunt” lapides iudei vtlapidarent eum” (32) Respondit'ess ihesus multa opera bona ostendi uobis expatre meo propterquod eorum opus me lapidatis” (33) Responderunt ei iudei debono opere nonlapidamus te” deblasfemia” etauia tu homo cum sis” facis te

mercennarius. * Dissensio. * Hierosolymis. 1° W. on.

° W. adds meae. 7 inter. * hiems erat. "7 W. adds est. * agnosco. * W. adds et. * porticu. * sustulerunt. * accepi. ° oculos. * W. adds ex. * W. adds sed.

* W. adds meo "encenia. 15 do. * blasphemia.

[ocr errors][ocr errors]

ipsum deum “(34) Respondit'eis ihesus nonne scriptum est inlege uestra’
Quia ego dixi dii estis (35) et'illos dixit deos et”quos sermo dei factus est
etnonpotest solui scriptura (36) quem ergo” pater sanctificauit etmisit
inmundum ués dicitis quit blasphemat" quia dixi filius dei sum”
(37) Si nonfacio opera patris meinolite credere mihi (38) si autem facio
etsi mihi nonuultis credere operibus credite vtcognoscatis etcredatis quia
inme" pater etego inpatre’’’

(39) G2uerebant ergo eum adprehendere' etexiuit demanibus eorum (40)
etabiit iterum trans iordanén ineum locum ubi eratiohannes babtizans
primum etmansit illic: ‘7
(41) Eit multi uenerunto adeum etdicebant quia iohannis" quidem sig-
num fecit nullum (42) omnia" quecunque” dixit iohannis” dehóc uera
erant etmulti crediderunt ineum’’’.7

(1) JErat autem quidam languens lazarus abethania decastello mariae
etmarthe sororis eius (2) maria autem erat que uncxit” dominum ungento
etextersit pedes eius capillis eius” cuius frater lazarus infirmabatur (3) mis-
serunt" ergo sorores adeum"dicentes domine’ ecce quem amas infirmatur
(4) audiens” ihesus dixit ess infirmitas hec nonest admortem “sed progloria
dei vtglorificetur filius dei pereum" (5) diligebat autem ihesus martham
etsororem eius mariam etlazarum (6) vtergo vt"audiuit quia infirmabatur
tunc quidem mansit ineodem loco duobus diebus (7) deinde post hec dicit
discipulis suis' Eamus iniudiam” iterum (8) discipuli" dicunt rabi”
nunc querebant te iudei lapidare” etiterum uadis illác".
(9) E3espondit ihesus nonne duocem” hore sunt diei squis ambu-
lauerit indie nonoffendit quia lucem huius mundi uidet:(10) si autem
ambulauerit nocte offendit” quia lux nonest ineo'7

Fol. 64.

1 Si. 7 prendere. * suis. * Dicunt ei discipuli.
2 ad. * veniebant. * miserunt. 20 Rabbi.

* W. om. * Iohannes. ” W. adds autem. * lapidare Iudaei.
* quia. 1" W. adds autem. * per eam. * duodecim.
* blasphemas. * quaecumque. 17 W. om. * offendet.

* W. adds est. 12 unxit. * in Iudaeam.

(II) Joãecait etpost hoc dicit eis' "lazarus amicus noster dormit sed uado vtasumno" exsuscitem eum (12) dixerunt ergo discipuli eius domine si dormit saluus erit” (13) dixerat autem ihesus demorte eius illi autem putuerunt quia dedormitione somni” diceret”7 (14) sounc ergo dixit eis inesus manifeste lazarus mortuus est (15) etgaudeo propter uos vtcredatis quoniam noneram” sed eamus adeum'' (16) dixit ergo thomas qui dicitur dedimus' adeondiscipulos suos" eamus etnos utmoriamur cum eo” “7”7 (17) "GCenit itaque ihesus etinuenit eum quatuor" diebus" iaminmonumento iacentem” (18) Erat autem bethania iuxta hierusolimam” quassi" stadis” quindecim (19) multi autem ex iudeis uenerant admartham-etmariam vtconsularentur” eas defratre suo' '7 (20) CEartha ergo utaudiuit quia inesus uenit occurrit illi maria autem domisedebat”7 (21) @ixit ergo martha et” inesum domine sità" fuisses hic frater meus nonfuisset mortuus (22) sedet nunc'scio quia que cumque poposceris adeo dabit tibi deus” (23) dicit illi ihesus resurget frater tuus (24) dicit ei martha scio quia resurget inresurrectione innouissimo” die” (25) dixit ei ihesus' Ego sum resurrectio etuita qui credit inme etiam si mortuus fuerit uiuit” (26) etomnis qui uiuit etcredit inme nonmorietur inaeternum”7 Goredis hoc (27) at" illa” utique domine”credidi quia tu es christus filius dei qui inmundum uenisti (28) etcum hec dixisset abiit etuocauit mariam sororem suam silentio dicens magister adest ad” uocat te (29) illa vtaudiuit surgit cito'''7 JEtuenit adeum (30) nondum enim uenerat ihesus incastellum sederat adhuc inillo loco ubiacurrerat” ei martha (31) iudei igitur quierant cum ea” indomo etconsulabuntur” eam cum uidissent mariam quam” cito

* somno. 7 dies. 13 ad. * W. adds ego.
* somnii. * habentem. * W. om. * occurrerat.
° W, adds ibi. * Hierosolyma. * in novissima. *l illa.
* Didymus. * quasi. 16 vivet. * consolabantur.
* W. om. ” stadiis. 17 Ait. * quia.
* quattuor. * consolarentur. 18 illi.

K

Fol. 64 b.

Fol. 65.

« AnteriorContinuar »