Imagens da página
PDF

remigassent ergo quassi" stadia’ Xxu°'autoxxxta”uident inesum ambulantem supra mare et proximum nauifieri''ettimuerunt (20) ille autem dixit" eis ego sum nolite timbre" (21) uoluerunt ergo accipere eum innaui"''etstatim fuit nauis adterram inaquam' ibant.” (22) foLltera die turba que stabat transmare uidit quia nauicula alia nonerat ibi nisi una’’etauia nonintroisset cum discipulis suis” innaue" sed soli discipuli eius abissent”(23) Alias uero super uenerunt naues‘atibriade" iuxta locum ubi manducauerunt panem “gratias agentes dominum” (24) cum ergo uidisset turba quia ihesus nonesset ibi neque discipuli eius “innauem sed soli discipuli eius abissent” fosslie vero super uenerunt naues’atiberiade iuxta locum ubi manducauerunt panem gratias agentes dominus cum ergo uidisset turba quia ihesus nonesset ibi discipuli eius” ascenderunt nauiculas etuenerunt cafarnaum" querentes inesum (25) etcum inuenissent eum transmare dixerunt" rabi"Quando hic uenisti (26) respondit ess ihesus’etdixit"7 foLmén amén dico uobis queritis me nonquia uidistis signa sed quia manducastis expanibus etSaturati estis (27) operamini noncibum que periit" sed qui permanet inuitam asternam quem filius hominis uobis dabit”hunc enim pater signauit deus”(28) dixerunt ergo adeum quid faciemus vtoperemur pera” dei" (29) Respondit ihesus etdixit ess hoc est opus deivtcredatis ineum quem misit ille’’ (30) dixerunt ergo ei quod ergo tú facis signum vtuideamus etcredeamus" tibi quid operaris” (31) patres enim” manducauerunt indeserto-Sicut scriptum est panem decelo dedit ess mandvcare.(32) dixit ergo ess ihesus'' fosmén amén dico uobis nonmoyses” dedit uobis panem decelo sed pater meus dat uobis panem decelo uerum (33) panis enim dei est qui dis

* quasi. * quam. * Thirty-two words are * opera.

* viginti quinque. * ibat. here repeated. * credamus.

* triginta. ° W. adds Iesus. * Capharnaum. * W. om. and adds

* dicit. * navem. * W. adds ei. nostri mannam. ** timere. 11 Tiberiade. * Rabbi. * Moses.

* in navem. ” domino. 17 perit.

Fol. 53 b.

[merged small][ocr errors]

cendit' decelo'etdat uitam mundo (34) dixerunt ergo adeum domine
semper nobis” dá panem hunc panem semper hunco”7
(35) Gixit autem eis ihesus ego sum panis uita”qui uenito adme nones-
suriet” et qui credit inme nonsitiet umquam (36) sed dixi uobis' "quiaetui-
distis me etnoncredistis”“7
(37) GPmne quod dat mihi pater adme ueniet.”
tenim" qui uenit adme noneician foras (38) quia discendi*
decelo nonut faciam uoluntatem mean seduoluntatem eius qui misit me.” 7
(39) Ešec est autem uoluntas eius qui missit me patris vtomne quod
dedit mihi nonperdam exeo quicquam” sed resuscitem illum in"nouissimo
die (40) hasc" enim uoluntas patris mei qui misit me viomnis” uidet filium
etcredit ineum”“etresuscitabo ego eum innouissimo die”7
(41) CYourmurabant ergo iudei deillo quia dixisset ego sum panis qui
decelo discendi**(42) etdicebant nonne hicest ihesus filius ioseph cuius”
nouimus patrem et matrem quomodo ergo hic" dicit quia decelo discendi”
(43) Iłespondit ergo ihesus etdixit eis nolite murmurare” inuicem (44)
nemo potest uenire adme nisi pater qui misit me traxerit eum etego resus-
citabo eum in"nouissimo die.’”7 (45) est scriptum inprophetis eterunt omnes
docebiles" dei omnis qui audit” apatre” uenit adme (46) nonquia patrem
uidit quisquam nisi his” quiest adeo hic uidit patrem’’’
(47) .#smén amén dico uobis qui credit inme habet uitam asternam’’
(49) JEgo sum panis uite’’ (49) patres uestri manducauerunt indeserto
mannam etmortui sunt (50) hic est panis decelo discendens” vtsi quis exipso
manducauerit nonmoriatur” (51) Ego sum panis uiuus qui decelo discendi”
Si quis manducauerit exhoc pane uiuet inacternum etpanis quem ego dabo
caro meaest promundi uita”7

(52) ICitigabant ergo iudei adinuicem dicentes quomodo potest

* descendit. * creditis. * W. adds habeat 17 docibiles.

* da nobis. 7 eum. vitam aeternam. * audivit.

* W. om. last three * descendi. ” descendi. 19 W. adds et didicit. words. 9 W. om. * W. adds nos. 20 is.

* veniet. 19 W. adds est. ” dicit hic. * descendens.

* esuriet. * W. adds qui. 1° W. adds in. * descendi.

hic nobis carnem suam' dare admanducandum (53) dixit ergo eis ihesus'' .#[men ämen dico uobis nisi manducaueritis carnem filii hominis” etbiberitis eius sanguinem nonhabebitis uitam inuobis (54) qui manducat mean carnem etbibit” meum sanguinem habeet” uitam eternam etego resuscitabo eum innouissimo die “7 (55) G.2saro enim mea uere est cibum “etsangues" meus uereest potus.“ (56) G2ui manducat meam carnem'etbibit meum sanguinem inme manet etego inillo”7 (57) Sicut misit pater uiuiens" etego uiuo propter patrem etoui man- Fol. 55. ducat meetipse uiuiens' propter me.’’(58) hic est panis qui decelo discendit” “Nonsicut manducauerunt patres uestri mannam etmortui sunt qui manducat hunc panem uiuet inaeternum'' (59) Fiec dixit insinagoga"-docens incapharnaum “(60) multi ergo audientes exdiscipulis eius dixerunt durus est hic sermo"quis potest eum audire” (61) sciens autem ihesus aput" semet ipsum quia murmurarent dehóc discipuli eius dixit ess hoc uós scandalizat'' (62) $5i ergo uideritis filium hominis ascendentem ubi erat prius (63) spiritus est qui uiuificat caro nonprodest quicquam.'" "CŞerba que ego locutus sum uobis spiritus etuita sunt" (64) quidam exuobis qui noncredunt” Sociebat eum” abinitio ihesus qui essent credentes etcuius” traditurus esset eum “(65) Etdicebat propteria” dixi uobis quia nemo potest uenire adme nisi fuerit eidatum apatre meo"(66) Exhoc multi discipulorum eius abierunt retro etiam noncum illo ambulabant'-(67) Dixit ergo ihesus'adzii” num" etuds multis" abire”7 (68) H3espondit ergo ei simón petrus domine adguem ibimus uerba uite Fol is a aeternae habes (69) etnás credimus'''etcognouimus quia tu eschristus filius dei --

* carnem suam nobis. * me vivens pater. * apud. * Propterea. 2 bibet. 7 vivet. * W. adds sed sunt. * duodecim. * habet. * descendit. * enim. * numquid. * cibus. * synagoga. * quis. *7 vultis.

* sanguis.

r

(70) E3espondit eis inesus nonne ego uðs'xii"elegii”etexuobis unus diabulus" est” (71) dicebat autem iudam simonem" sariothis" hic enim erat traditurus eum cum esset unus exduodecim”7

ICAP. VII] (1) [Post hec autem’ ambulabat ifiesus ingalilea" nonenim uolebat

iniudeam ambulare''Quia querebant eum iudei interficere"(2) erat autem inproximo dies festus iudeorum scenopigia”“7

(3) I3)ixerunt autem adeum fratres eius transi hinc etuade iniudeam vtdet" discipuli tui uideant opera* que facis” (4) nemo quippe” inocculto quid” facit’’et querit ipse in palam esse si ha-c facis manifestate" ipswim mundo (5) neque enim fratres eius credebant ineum.

(6) IG)icit ergo eisinesus tempus meum nondum uenit-tempus autem uestrum semper” paratum (7) nonpotest mundus odisse uðs me autem odit quia ego testimonium perhibeo deillo’’Quia opera eius mala sunt (8) uðs ascendite addiem festum hunc ego nonascendo addiem festum istum'guia meum tempus nondum inpletum"est” (9) ha-c cum dixisset ipse" ingalilea'. (10) vtautem ascenderunt fratres eius tunc etipse discendit” addiem festum nonmanifeste sed quassi" inocculto (II) iudei ergo querebant eum indie festo’’etdicebant ubi est ille' (12) etmurmur multus *erat deeo inturba quidam enim dicebant quia bonus est''alii autem dicebant nonsed seducit turbas (13) memo tamen palam loquebatur deillo"propter metum iudeorum’ (14) iam autem die festo mediante ascenditihesus intemplum-etdocebat (15) etmirabantur iudei dicentes quomodo hic literas” scit cum nondedicerit” (16) Respondit ess ihesus’etdixit mea doctrina nonest meased eius qui misit me (17) si quis uoluerit uoluntatem eius facire” cognoscit” doctrina utrum exdeo sit an ego ame ipso loquar (18) quia" asemet ipso loquitur gloriam propriam querit qui autem querit gloriam eius qui misit illum “hic uerax est etiniustitia inillo nonest (19) nonne moses dedit uobis legem “7 Etnemo exuobis facit legem" (20) quid me queritis interficere “respondit' turba etdixit demonium habesquis te querit interficere''' (21) Respondit-ihesus etdixit ess unum opus feci etomnes miranamini* (22) propterea moyses” dedit uobis circumcissionem" nonquia exmoses" est sed expatribus etinsabbato circumciditis hominem' (23) Si circumcisionem accipit homo insabbato vtnonsaluatur" léx mosi. Fol. 56 t. mihi indignamini quia totum hominem sanum feci insabbato’’ (24) Nolite iudicare secundum faciem sed iustum iudicium iudicate"(25) dicebant ergo quidam exhierusolimis' nonne hic est quem querunt interficere” (26) Etecce palam loquitur et nihil ei dicunt numquid uere cognouerunt principes quia hic est christus (27) sed hunc scimus unde sit” christus autem cum uenerit memo scit unde sit” (28) Goslamabat ergo docens intemplo ihesus "dicens etnescitis" etunde sim scitis" (29) ego scio eum quia abipso sum’etipse me misit” (30) GPuerebant ergo eum adprehendere" etnemo misit inillum manus quia nondum uenerathora eius''(31) deturba autem multi crediderunt ineum etdicebant christus cum uenerit numquid plura signa faciet quamgue hic fecit” (32) audierunt farisei" turbam murmurantem deillo haec: “7 Etmiserunt principes''etpharisei ministros utadprehenderent” (33) Dixit ergo ihesus adhūc modicum tempus uobis cum sum “etuado adeum qui misit me (34) queritis me etnoninuenietis etubi sum ego uos nonpotestis uenire” (35) Dixerunt ergo iudei adse ipsos quo hic iturus est Fol. 57. quia noninueniemus eum numquid indispersionem gentium iturus est etdocturus gentes (36) quis est hic sermo quem dixit queritis me etnon inuenietis me” etubi sumego nonpotestis uenire (37) innouissimo autem die

Fol. 56.

* credidimus. 7 W. on. * aliquid. * quasi.
* duodecim. * Galilaeam. * manifestate. * de eo erat.
* elegi. " scenopegia. 15 W. adds est. * litteras.
* diabolus. 10 Wtet. * impletum. 22 didicerit?
* Simonis. * W. adds tua. 17 W. adds mansit. * facere.

* Scariotis. 12 Enim. * ascendit. * cognoscet de.

* Qui. ° solvatur. ipso non veni sed 12 facit

* miramini. 7 Hierosolymis. est verus qui misit ** Pharisaei.

* Moses. * W. adds et. me, quem vos ne- * Apprehenderent eum. * circumcisionem. * et me scitis. scitis. 15 Wom.

* Mose. 1° W. adds et a me * apprehendere.

« AnteriorContinuar »