Imagens da página
PDF

somnis ioseph inegipto (20) dicens surge etaccipe puerum etmatrem eius
etuade interram israhel defuncti sunt enim qui querebant animam pueri
(21) qui consurgens' accipit” puerum etmatrem eius etuenit interram
israhel (22) audiens autem quod” archilaus * regnaret iniudea proherode
patre suo timuit illác ire etadmonitus insomnis secessit in partes galiliae"
(23) etueniens habitauit inciuitate queuocatur nazaréth vtadinpleretur" quod
dictumest adomino” per prophetas quoniam nazareus uocabitur"7

ICAP. III.] (1) śndiebus autem illis uenit iohannis” babtista” predicans indeserto iudae" (2) "dicens penitentiam agite adpropincauit *enim regnum celorum'' (3) Eiic" enim quidictusest perissaiam" prophetam dicentem uðx clamantis indeserto parate uiam domini rectas facite semitas eius’’’.7 (4) SEpse autem iohannis' habebat uestimentum tuum' deillis “ Fol. 7 b. camellorum "etzonam pelliciam circa lumbos suos" esca autem eius erat locuste” etmel siluestre’’(5) tunc exieat” adeum hierusolima” etomnis iudea etomnis regio circa” iordanén (6) etbabtizabantur” iniordanén" abeo confitentes peccata sua.”7 (7) Césidens autem multos phariseorum et saducedrum” uenientes adbabtismum * suum dixit eis progenies uiperarum quis demonstrauit uobis fugere afutura ira” (8) facite ergo fructum dignum penitentiae (9) etne uellitis” dicere interuos” patrem habeamus * abracham dico enim uobis quia” potest deus exlapedibus” istis suscitare filios abrache” (io) iam enim securis adradices” arborum possita”est omnis arbor * ergo quio non facit fructum bonum excidetur etinignem mittetur"7

(11) Ego quidem uos babtizo” inaqua et’ inpenitentiam qui autem

* surgens. * Iudaeae. 19 exiebat. * habemus. * accepit. ” W. adds et. * Hierosolyma. * quoniam. * quia. ” adpropinquavit. * circum. * de lapidibus. * Archelaus. * W. adds est. * baptizabantur. * Abraham. * Galilaeae. * Esaiam. * Iordane. ** radicem. * adimpleretur. * de pilis. * Sadducaeorum. * posita. 7 W. on. * camelorum. * baptismum. * ergo arbor. * Iohannes. 17 eius. * velitis. * quae.

* baptista. * lucustae. *7 intra vos. * baptizo.

Fol. 8.

post me uenturusest fortior meest cuius nonsum dignus calciamenta portare"7

£pse babtizauit uos" inspiritu sancto etigni (12) cuius uentilabrum inmanu sua etmundauit” aream suam etcongregauit* tricum” inorreum * suum" phaleas' autem conbureto igni inextinguibili (13) tuncuenit ihesus agalilea iniordinén” adiohannem vtbabtizaretur abeo (14) iohannis" autem prohibebat eum dicens Ego adte" debeo babtizari ettu uenis adme (15) respondit” autem ihesus dixit ei sine modo sic enim decet nós inplere” omnem iustitiam tunc demisit “eum (16) babtizatus autem ihesus" confestim ascendit deaQua etecce aperti sunt ei celi etuidit spiritum dei discendentem” decelo" sicut columbam uenientem super sé (17) etecce uox decelis dicens hicest filius meus dilectus inquo mihi bene" conplacui'

[CAP. IV.] (1) tune ihesus ductusest indesertum aspiritu" uttemptaretur” addia

bulo 18.7 -
(2) Et cum ieiunasset'x1" diebus' et lz"*"postea essurit” (3) et
accedens adeum” temptator * dixit ei si filius dei es' dic vtlapides panes
isti” fiant (4) qui respondens dixit scriptumest enim".
IGooninpane solo uiuit homo sed inomni uerbo dei" quod procedit
deore dei (5) tune adsumsit” eum zabulus” insanctam ciuitatem et statuit
eum supra pinnaculum templi" (6) et dixit ei Si filius dei es mitte te de-
orsum scriptumestenim quia angelis suis mandauit dete vtcustodiant te
inomnibus uiis tuis” inmanibus tollent te ne forte offendas adlapidem
pedem tuum (7) ait illi ihesus rursum scriptumest nontemptabis”
dominum deum tuum (8) iterum adsumsit” eum zabulus * inmontem
excelsum ualde etostendit ei omnia regna mundi etgloriam eorum (9) et-
dixit ei' hec tibi omnia dabo si cadens adoraueris me'
(10) IMunc dicit ei ihesus uade retro *satanas scriptumest enimo domi-
num deum tuum adorabis etilli soli seruies” (11) Tunc reliquit eum
zabulus" etecce angeli accesserunt etministrabant ei'7 -
(12) Et cum” audisset inesus" quod iohannis' traditus esset secessit
ingalileam (13) etrelicta ciuitate nazareth “7

Fol. 8 b.

* vos baptizavit. * Iordanen. 17 temtaretur. 25 V. Om.

* permundavit. * Iohannes. 18 a diabolo. * assumsit.
* congregabit. 11 a te. * quadraginta. *7 diabolus.
* triticum suum. * respondens. * W. adds noctibus. * W. om. this clause
* horreum. * implere. * esuriit. from vt.
° W. on. 14 dimisit. 23 W. om. * W. adds et.
7 paleas. * descendentem. * temtator. * temtabis.

* comburet. * ab spiritu. * itsi panes. * assumit.

"GCenit ethabitauit incapharnauum * maritimam infinibus zabulön et neptalim" (14) vtinpleretur" quod dictumest peressaiam * prophetam dicentem” (15) Terra zabulon et terra” neptalim" uia maris trans iordenen galileae gentium (16) populus qui sedebat in tenebris uidit lucem" magnam" etsedentibus inregione etinumbra” mortis läx ortaest eis”7 (17) JExinde coepit ihesus predicare etdicere penitentiam agite adpro- Fol. 9. pinquauit enim regnum celorum “T (18) #[mbulans autem ihesus" iuxta mare galiliae uidit duo" fratres simonem qui uocatur petrus etandream fratrem eius mittens” retia” inmare erant enim piscatores' '7 (19) JEtait illisihesus” uenite post meetfaciam uos fieri piscatores hominum (20) at illi continuo relictis retibus secuti sunt eum'' (21) * procedens inde uidit alios duos fratres iacobum zebedei et iohannem fratrem eius innaui cum zebedeo patre eorum reficientes retia sua'etuocauit eos (22) illi autem statim relictis retibus suis”etpatre secuti sunt”7 (23) Et circum ibat ihesus totam galileam docens insinagogis “ eorum etpredicans euangelium regni etsanans omnem langorem” etomnem infirmitatem inpopulo” (24) Et abiit opinio eius intotam siriam”“Et obtulle

1 illi. * Capharnaum. * magnum. 21 W. om. * W. Om. * Nepthalim. 16 et umbra. 22 W. adds Et. * W. om. * impleretur. 17 W. om. * W. adds eum. * diabolus. * Esaiam. 18 duos. * Synagogis. * cum autem. 12 W. on. 19 mittentes. * languorem. ° W. om. 13 W. om. 20 rete. * Syriam.

* Iohannes * lumen vidit.

runt’ ei omnes male habentes uaris langoribus *ettormentis comprechensós” etoui demonia habent “etlunaticos etparaliticos" etcurauit eos (25) et secute sunt eum turbe multe-degalilea et decapoli" etdehierusolimis" et” iudea et detransiordanén”7

ICAP. V.] (1) ©Cidens autem inesus" turbas ascendit inmontem etcum sedisset

[ocr errors]

accesserunt adeum discipuli eius (2) etaperiens às suum docebat eos.” dicens”

(3) EBeati pauperes spiritu quoniam ipsorumest regnum celorum'

(4) IGBeati mites quoniam ipsi possidebunt terram “7

(5) EBeatiqui lugent nunc'" quoniam ipsi consulabuntur”

(6) EBeati qui essuriunt” etsitiunt institiam quoniam ipsi saturabuntur'. '7

(7) FBeatimisericordes quoniam ipsi misericordiam consequentur”7

(8) Eeati mundo corde quoniam ipsi deum uidebunt"7

(9) IGBeati pacifici quoniam *filii dei uocabuntur”
(10) KBeati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam quoniam ip-
sorumest regnum celorum “7
(11) Geati estis cum male dixerint uobis homines” etpersecuti uos
fierint” etdixerint omne malum aduersum uos mentientes propter me
(12) gaudete etexultate quoniam mercis" uestra copiosaest in celis' 'sic
enim persecuti sunt et “prophetis" qui fuerunt ante uós''
(13) Gosós estis săl terre quod si sãl euanuerit inquo salietur" adnihilum
ualebit” nisi vomittatur foras etconculcetur abhominibus"7

(14) "Goos estis lux mundi nonpotest ciuitas abscondi supra montem
possita” (15) neque accendant” lucernam etponunt eam submodio sed

Fol. 10.

* obtulerunt. 7 et Hierosolymis. 1° esuriunt. ” prophetas.
* variis languoribus. * W. adds de. 1° W. adds ipsi. 18 sallietur !
* comprehensos. 9 W. om. 14 W. om. 19 valet ultra.
* habebant. 10 W. om. 15 fuerint. * posita.
* paralyticos. * consolabuntur. 1° merces. * accendunt.

* Decapolim.

super candellabrum vtluceat omnibus hominibus” qui indomu “sunt (16) sic luceat lux uestra coram hominibus utuideant bona" opera uestra etglorificent patrem uestrum qui incelisest“

(17) IQolite putare quia" ueni soluere legem aut prophetas'nonueni soluere legem” sed adinplere" (18) amen quippe dico uobis donec transeat celum etterra iota unum aut unus apex nonpreteribit alege usquequo" omnia fiant (19) qui autem.* Soluerit unum demandatis istis minimis et docuerit sic homines minimus uocabitur inregna" celorum qui autem fecerit etdocuerit hic magnus uocabitur inregno celorum’

(20) I3)ico enim uobis quia nisi habundauerit" institia uestra plus quam scribarum et phariseorum nonintrabitis inregno" celorum (21) audistis' quia dictumest antiquis nonoccides qui autem occiderit reus erit iudicio” (22) qui autem dixerit fatua “reus erit gehenne ignis”7 (23) Soi" offeres monus” tuum adaltare etibi recordatus fueris quia Fol. 10 b. frater tuus habet aliquid aduersus" te (24) relinque ibi monus” tuum ante” ante" altare etuade * reconciliare fratri tuo ettuncueniens offeres” monus” tuum''

(25) Esto consentiens aduersario tuo cito dum es inuia cum eone forte tradat te aduersarius iudici et iudex tradat te ministro etincarcerem mittaris''

(26) .#[men dico tibi nonexies inde donec reddas nouissimum cadrentem”. .

(27) foudistis quia dictum est antiquis nonmechaueris”(28) Ego autem dico uobis quia” omnis qui uiderit mulierem adeoncupiscendum eam iam mechatus” est” incorde suo (29) quod si occulus * tuus

* candelabrum. 1" abundaverit. fratri suo racha, * W. adds prius.
° W. om. * regnum. reus erit concilio : 19 offers.
* domo. 1° W. adds Ego autem * fatue. * quadrantem.
* vestra bona opera. ' dico vobis quia * W. adds ergo. * moechaveris.
* quoniam. omnis qui iras- * munus. * quoniam.
* adimplere. citur fratri suo, * adversum. * moechatus.
7 donec. reus erit iudicio : " W. om., and has ad “W. adds—eam.
* ergo. qui autem dixerit altare. * oculus.
* regno.

C

« AnteriorContinuar »