Imagens da página
PDF
[ocr errors]

quem uos nescitis" (33) dicebant ergo discipuli adinuicem numquid aliquis
attulit ei manducare" (34) dicit ess ihesus meus cibus est vtfaciam uolun-
tatem eius qui missit” me vtperficiam opus eius (35) nonne uós dicitis quod
adhüc quatuor" menses sunt "etmensis” uenit"Ecce dico uobis leuate
occulos" uestros etuidete regiones quia albi" sunt" admessem (36) etaui
mitito mercidem” accipiet”“Etcongregat fructum inuitam aeternam”ut
etoui seminat simul gaudeat etgui metit (37) inhóc enim estuerbum uerum.”
quia alius est qui seminat” alius est qui mettit” (38) Ego misi uðs me”
tere quod ués nonlaborastis alii laborauerunt’’etuós inlaborem eorum in-
troistis (39) exciuitate autem illa multi crediderunt ineum samaritanorum
propter uerbum mulieris testimonium perhibentis”quia dixit mihi omnia
que cumque feci" (40) Cum uenissent ergo adillum samaritani rogauerunt
eum utubi” maneret etmansit ibi duos dies* (41) multo plures crediderunt
propter sermonem eius (42) etmulieri dicebant’ Quia iam nonpropter tuam .
loquellam credimus ipsi enim audiuimus etscimus quia hic est uere”
saluator mundi’’’
(43) IGPost duos autem dies exiit inde et habiit" in galileam”(44) Ipse
enim ihesus testimonium perhibuit qua propheta insua patria" nonhabet”
(45) Gosum ergo uenisset ingalileam exceperunt eum galiliae cum omnia
uidissent que fecerat hierusolimis” indie festo etipsi enim uenerant in-
diem” festum’ (46) uenit ergo iterum inchanna” galiliae” ubi fecit aquam
uinum “7

Eterat quidam regulus cuius filius infirmabatur in”cafarnaum” (47) hic cum audisset quia inesus adueniret a iudea ingalileam' abiit adeum etrogabat eum vt discenderet” etsanaret filium eius''INcipiebat enim mori (48) dixit ergo ihesus adeum nisi signa adprodigia uideritis noncreditis (49) dicit adeum regulus.“domine discende” priusquam moriatur filius meus

* non scitis. 8 metit. 14 W. adds et. 20 Cana. * misit. 9 mercedem. * vere hic est. * Galilaeae. * quattuor. ” accipit. 16 abiit. 22 W. on. * messis. 11 W. adds et. ” W. adds honorem. * Capharnaum. * oculos. ** metere. * Hierosolymis. * descenderet. ° albae. 18 utibi. 19 ad diem. * descende.

7 W. adds iam.

(50) dicit ei ihesus uade filius tuus uidit' credidit homo sermoni quem
dixit ei ihesus etibat' (51) iam autem eo discendente” serui occurrerunt ei
adnuntiauerunt” eit dicentes’quia filius eius uiueret (52) interrogabat ergo
horam ab ess inqua melius habuerit. et dixerunt ei quia heri hora septima
reliquit eum febris"7

[ocr errors]

filius tuus uidit" etcredidit ipse etdomus eius tota (54) hoc iterum
secundum signum fecit ihesus cum uenisset aiudea ingaliliam’.” “7

ICAP. V.] (1) [Post hascerat dies festus iudeorum etascenditihesus hierusolimise."

(2) est” hierusolimis" super probatica piscina que cognominatur ebreice"
bedsaida”“quinque porticus habens (3) inhis iacebat multitudo magna
languentium''cecorum claudorum'aridorum “expectantium aque motum
(4) angelus autem domini secundum tempus discendebat” inpiscinam
etmouebat aquam quique” ergo primus discendisset” post motionem” aque
sanus fiebat''alanguore quo cumque" tenebatur”

(5) Erat autem ibi" homo quidam" annos habens ininfirmitate sua
(6) hunc cum uidisset ihesus iacentem et cognouisset quia multum iam
tempus habet dicit ei'uis sanus fieri' (7) respondit ei languidus' domine
hominem nonhabeo uteum turbata fuerit aqua mittat me inpiscinam dum
uenio enim ego"alius ante me discendit”

(8) JG)icit ei ihesus'surge et' tolle grabatum tuum et ambula (9) Fol. 50 b.

etstatim sanus factus est homo “etsustulit grabatum” suum et ambulabat
erat autem sabbatum inillo die (IO) dicebant ivdei illi qui sanus” fuerat"

sabbatum est nonlicet tibi tollere grabatum” tuum”(11) respondit ess
qui me fecit sanum “ille mihi dixit tolle grabbatum” tuum etambula (12)
interrogauerunt ergo eum'quis est ille homo qui tibi dixit” tolle

! vivit.
* descendente.
* et nuntiaverunt.
* W. om.

* quod.

6 vivit.

7 Galilaeam.
* Hierosolymis.
° W. adds autem.
10 hebraice.
* Bethsaida.
** descendebat.

* qui.
** descendisset.
* motum.

* a quocumque lan

guore.

” quidam homo ibi.

* W. adds triginta
Oct0.
19 descendit.
* grabattum.
* sanatus.

22 dixit tibi.

Fol. 51.

grabatum' tuum etambula” (13) is autem qui sanus fuerat effectus nesciebat quis esset “ihesus enim declinauit aturba constituta inlocum” (14) postea inuenit eum ihesus intemplo’’etdixit illi ecce sanus factus es iam noli peccare ne deterius tibi aliquid continguat” (15) abiit ille homo” ET nuntiauit iudeis quia ihesus esset qui eum" fecit sanum (16) propteria" persequebantur iudei ihesum quia haec faciebat insabbato'ihesus autem respondit eis pater meus usque modo operatur etego operior" propteria" ergo magis querebant eum iudei interficere” Quia nonsolum soluebat sabbatum sed adopatrem suum dicebat deum aequalem sé faciens deo"7

Iłespondit itaque ihesus etdixit ess” (19) fosmén amen dico uobis nonpotest filius" facire" quicquam nisi quod uiderit patrem facientem que cumque enim ille fecerit ha-c similiter etfilius faciet” (20) pater enim diligit filium etomnia demonstruat” ei que ipse facit’’etmaiora his” demonstrauit* et” opera'utuos miremini (21) sicut enim pater suscitat mortuos etuiuificat'sic etfilius quos uult uiuificat (22) neque enim pater iudicat quemguam'sed iudicio" omne dedit filio' (23) vtomnes honorificent filium sicut honorificauit” patrem"?

G2uinonhonorificent" filium nonhonorificat patrem qui misit illum" (24) #[mén amén dico uobis qui uerbum meum audit etcredit ei'qui missit” me habet uitam eternam’’etiniudicium nonuenit” sed transit” amorte.” (25) #[mén amén dico uobis quia uenit hora etnunc est quando mortui audient uocem filii dei etaui audierint uiuent (26) sicut enim pater habet uitam insemet ipso sic dedit etfilio uitam habere insemet ipso (27) etpotestatem dedit ei a”iudicium facere quia filius hominis est (28) nolite mirari hoc quia uenit horá''7

§I'Ngua omnes qui inmonumentis sunt'audient uOcem eius (29) etprocedent qui bona fecerunt inresurrectionem uite qui vero mala egerunt inresurrectionem iudicii (30) nonpossum ego ame ipso facire" quicquam sicut'audio” iudicio etiudicum meum iustum est”7 G2uia nonqua” ergo" uoluntatem meam sed uoluntatem eius qui missit me” (31) $5iego testimonium perhibeo deme testimonium meum nonestuerum.” (32) alius est qui testimonium perhibet deme etscio quia est uerum" testimonium quod peribet' deme” (33) uos misistis adiohannen’’ettestimonium perhibuit ueritati (34) ego autem nonabomine” testimonium accipio sed haec dico vtués saluisitis (35) ille erat lucerna ardens et lucens uos autem uoluisti” exsultare" adhoram inluce eius' (36) ego autem habeo testimonium maius iohanne opera enim que dedit mihi pater wtperficiam ea'ipsa opera que ego facio testimonium perhibent deme quia pater me misit (37) et qui misit me pater“ipse testimonium perhibuit deme.” I?eque uocem eius audistis" umquam neque speciam eius uidistis' (38) etuerbum eius nonhabetis inuobis manens quia quem misit ille huic Fol. 52. uos non creditis” (39) Scrutamini scripturas quia uðs putatis inipsis uitam aeternam habere etille sunt que testimoni perhibent deme (40) etnonuultis uenire adme utuitam habetis” (41) Claritatis” abhominibus nonaccipio (42) sed cognoui uðs quia dilectionem dei nonhabetis inuobis"? (43) JEgo ueni innomine patris mei etnonaccipistis” me.“Si alius uenerit innomine suo illum accipietis” (44) etgloriam que asolo est deo nonqueritis” (45) Nolite putare quia ego accusaturus sim uos aput" patrem quia” accuset” uos moyses” inquo uðs speratis” (46) Si enim crederitis” mosi crederitis” forsitán etmihi deme enim” scripsit.(47) Si autem illius litteris noncreditis quomodo mess uerbis creditis.”

Fol. 51 b.

grabattum. 7 propterea. * demonstrat. * honorificat.
* loco. 8 et. 18 his. 19 misit.
* contingat. 9 W. adds a se. * demonstrabit. * veniet.
* fecit eum. 10 facere. 15 ei. * transiet.
* propterea. " et filius similiter "" iudicium. * W. adds in vitam.

" operor. facit. "7 honorificant. 28 et.

* facere. * ab homine. * W. adds Quomodo is est qui.
* iudico. * voluistis. potestis vos cre- * accusat.
* non quaero. * exultare. dere, qui gloriam ” Moses.
* W. om. * umquam audistis. ab invicem accipi- * crederetis.
* me misit. ** habeatis. tis. * W. adds ille.
* verum est. * claritatem. * apud. 22 credetis 2
7 perhibet. * Accipitis.

H

[CAP VI.] (1) Joost haec habiit ihesus transmare galilia” quodest tiberiades”

(2) adsequebaturo eum multitudo magna quia uidebant" signa'que facie-
bat super his" qui infirmabantur"(3) subiit" ergo inmontem° ihesus etibi
sedebat cum discipulis suis”7”7
(4) JErat autem proximum pascha dies festus iudeorum.”
(5) Gosum subleuasset ergo occulos' inesus’etuidisset quia multitudo
maxima uenit adeum dicit adphippum" unde ememus panes’vtmanducent
hii” (6) hóc autem dicebat temptans” eum ipse enim sciebat quid esset
futurus” (7) respondit ei philippus ducentorum denariorum panes. Non-
sufficiunt ess vtunus quisque modicum 'Quid accipiat' (8) dicit ei'unus
exdiscipulis eius'andreas simonis frater petri"(9) estpuer unus hic qui
habet'u'”panes ordiacios” etduos pisces"sed hec quid sunt intertantos.
(10) dixit ergo ihesus facite homines discumbere erat autem fenum multum
inloco discuperunt" ergo uiri numero quasi'u''“milia"(11) accipit" ergo
panes ihesus etcum gratias egisset disbuit” discumbentibus similiter expis-
cibus quantum uolebant (12) vtautem inpleti” sunt dixit discipulis suis
colligite que superauerunt fragmenta” me pereant (13) colligentur” ergo
etinpleuerunt”xii”cophinos fragmentorum"ex'u"panibus hordiacis”
qui” superfuerunt his” qui manducauerunt'' (14) illi ergo homines cum
uidissent quod fecerat signum “dicebant quia hic est uere propheta qui
uenturus est inmundum “7(15) ihesus ergo cum cognouisset quia uenturi
essent utraperent eum etfacerent eum regem’’’
Fugit iterum inmontem ipse solus (16) vtautem sero factum est
discenderunt” discipuli eius admare" (17) Etcum ascendissent nauem.”
uenerunt trans mare incafarnaum” ettenebre iam factae erant etnonuenerat
adeos ihesus'' (18) mare autem uento magno flante exsurgebat’ (19) cum

Fol. 52 b.

Fol. 53.

* abiit. * in monte. * hordiacios. * impleverunt.
* Galilaeae. 9 oculos. * Discubuerunt. * duodecim.
* Tiberiadis. 19 ad Philippum. ” Accepit. * hordiaciis.
* et sequebatur. 11 hio 18 distribuit. * quae.
* videbat. * temtans. ” saturati. 26 his.

6 his. ** facturus. * fragmentorum. *7 descenderunt.

7 subit. * quinque. * collegerunt. * Capharnaum.

« AnteriorContinuar »