Imagens da página
PDF

ihesus quid mihi ettibi" est mulier nondum uenit hora mea’’ (5) dicit mater eius ministris quodcunque” dixerit uobis”

(6) JErant autem ibi lapidae" hidries" expossitae" secundum purificationem iudeorum capientes singule metretas binas uel ternas” (7) et' dicit eis ihesus inplete” idrias” aqua"etinpleuerunt" eas usque adsumum” (8) et dicit ess ihesus aurite” nunc etferte architriclino” ettullerunt” (9) vtautem gustauit architriclinus” aquam uinum factum”: etnonsciebat unde esset ministri autem sciebant qui aurierant" aquam “uocat sponsum architriclinus” (10) et dicit ei'omnis homo primum bonum uinum ponit" inebriati fuerint tunc id quod deterrius” est té seruasti bonum uinum usque adhūc (11) hôc fecit initium signorum ihesus in chana” galileae.” etmanifestauit gloriam suam et crediderunt ineum discipuli eius’ “7 (12) I?ost höc discendit” capharnaum"ipse etmater eius etfratres eius etdiscipuli eius’etibi manserunt non multis diebus.” (13) Est proberabat phasca” iudiorum” etascendit hierusolima” ihesus" (14) Et inuenit intemplo uendentes boues etoues etcolumbas etnum mularios” sedentes (15) etcum fecisset quasi flagillum” defuniculis”omnes eicit” detemplo 'oues quoque etboues’’etnum mulariorum effudit aćs' etmensas subuertit (16) ethis qui columbás uendebant dixit auferte ista hinc''Nolite facire” domum patris mei"domum negotiationis”

(17) Joecordati uero sunt discipuli eius"quia scriptum est zelus domás tue comedit me' (18) responderunt ergo iudei'etdixerunt ei'quod signum ostendis nobis quia haec facis''

(19) Iłespondit ihesus etdixit illis” soluite templum hoc etintribus diebus excitabo illut” (20) dixerunt ei" ego” iudei'quadraginta etsex annis

* tibi et mihi. * hydrias. ” hauserant. * nummularios. * quodcumque. " impleverunt. * W. adds et cum. * flagellum. * W. adds facite. * summum. 19 deterius. 27 eiecit. * lapideae. 12 Haurite. 20 Cana. 28 facere. * hydriae. ** archetriclino. *l descendit. 29 eis. " sex positae. 14 tulerunt. * pascha. 30 illud. 7 W. om. ** archetriclinus. * Iudaeorum. 3' W. om. * Implete. 16 factam. * Hierosolyma. * ergo.

[ocr errors]

aedificatum est templum est' hoc **ettucribus* diebus excitabis illut*** (21) ille autem dicebat detemplo corporis sui (22) cum ergo surrexisset* amortuis***7

Fol. 46. IÈecordati sunt discipuli eius·quia hoc dicebat etcrediderunt scripturæ*etsermoni quem dixit ihesus* (23) cum autem esset et'hierusolimis* inpascha indie festo multi crediderunt innomine eius* uidentes signa eius que faciebat** (24) ipse autem ihesus noncredebat semet ipsum eis*eoquod ipse nosset omnes** (25) et quia opus et°non erat vtquis testimonium perhiberet dehomine ipse enim sciebat quo" esset inhomine* *7

[CAP. III.] (1) IErat autem* exphariseis nicodimus” nomine princeps iudeorum: (2) hic uenit adeum nocte*etdixit ei rabbi*scimus quia adeo uenisti magister nemo enim potest hec signa facire'' que tu facis'nisi fuerit dominus'' cum eo (3) respondit ihesus etdixit ei** £{mén amen dico tibi nisi quis natus fuerit denouo'* nonpotest uidere regnum dei* (4) dicit adeum nicodemus quomodo potest homo nasci cum senex sit numquid potest inuentrem matris suæ rursus* introire etmasci (5) respondit ihesus** f{mén amén dico tibi nisi quis rematus fuerit exaqua etspiritu nonpotest introire inregnum dei (6) quod natum est excarne caro est “et quod Fol. 46 b. natum est exspiritu sanctus'* est* (7) nonmireris quia dixi tibi**oportet uos nasci denouo'°**(8) spiritus ubi uult spirat etuocem eius audis'° non uos" unde ueniat etquo uadat** $ic enim'* omnis qui natus est exspiritu (9) respondit nicodimus" etdixit ei et° quomodo possunt hæc ex*'fieri*-(io) respondit ihesus etdixit ei tu es magister*' israhel et héc ignoras**

(1 1) £{men amen dico tibi quia quod scimus loquimus* *testamuret

1 V. om. 7 quid. 18 iterato. 10 Nicodemus. 3 tu tribus. * V. adds homo. ** spiritus. 20 V. om.

8 illud. ° Nicodemus. '° denuo. 21 V. adds in. * resurrexisset. 10 facere. 10 V. adds sed. *• loquimur. * Hierosolymis. 11 deus. 17 scis. ** V. adds et quod

6 ei. 1° denuo. 18 est. vidimus.

testimonium nostrum nonaccipitis (I2) si terréna dixi uobis etnoncredistis' quomodo sidixero uobis celestia credistis”

(13) JEt memo ascendit incolo" nisi qui discendit” decelo filius hominis quiest incelo (14) etsicut moyses" exaltauit serpentem indeserto’ita exaltari oportet filium hominis (15) vtomnis qui credit inipso nonperiat" sed habeat uitam eternam”7 (16) Soic enim dilexit deus hunc' mundum vtfilium suum unigenitum daret vtomnis qui credit ineum nonpereat sed habeat uitam asternam”7 (17) Ioon enim misit deus filium suum inmundum vtiudicet mundum sed vt saluetur mundus peripsum' (18) qui credit ineum noniudicatur qui autem noncredit iam iudicatus est quia noncredit” innomine unigeniti filii dei"7 (19) Hoc est autem iudicium'qui làx uenit inmundum vtiudicet' etdiléxerunt homines magis tenebras. Quam lucem"erant enim eorum mala opera’ (20) Omnis enim qui male agit odit lucem etnonuenit adlucem vtnonarguantur opera eius'' (21) Qui autem” ueritatem uenit adlucem vtmanifestantur" opera” eius' quia indeo sunt facta"7 (22) EPost hac uenit ihesus etdiscipuli eius inudeam terram’etillic demorabatur” cum ess etbabtizabat”7 (23) Erat autem etiohannes babtizans inanón inxta salim quia aquae multae erant illi” etadueniebant multi" etbabtizabantur”7 (24) soon"enim misus” fuerat incarcerem iohannes” (25) Facta" ergo quastio exdicipulisiohannis cum iudels depurificatione: (26) etinuenerunt” adiohannem etdixerunt ei rabbi”qui erat tecum transiordanén cui tu testimonium perhibuisti ecce” babtizat’etomnes ueniunt adeum (27) responditiohannes’etdixit nonpotest homo accipere quicquam “nisi fuerit ei" datum decelo” (28) Ipsi uos mihi testimonium perhibetis quod dixirim” ego nonsum christus sed quia misus" sum ante illum “7”7

* creditis. 7 W. om. ** morabatur. 17 W. adds est.
* credetis. 8 credidit. 13 illic. * venerunt.
* caelum. ° W. adds facit. 14 W. om. 19 W. adds hic.
* descendit. 10 manifestentur. * nondum enim. 2" ei fuerit.
* Moses. * eius opera. " missus. * dixerim.

" pereat.

Fol. 47.

[ocr errors][ocr errors]

(29) GPui habet sponsam sponsus est’amicus autem sponsi qui stat
etaudite" eum'cum” gaudio gaudet propter uocem sponsi hoc ergo
gaudium meum inpletum” est’ (30) illum oportet crescere me autem minus'
(31) qui desursum uenit supra omnes est qui est deterra"deterra est
et'terra loquitur"Qui decelo uenit supra omnes est (32) etauod uidet
etaudit" hôc testatur ettestimonium eius nemo accipit” (33) Qui accipit
eum" testimonium signauit quia deus uerax est (34) quem enim misit deus’
uerba deiloquitur nonenim admensuram dat deus spiritum.”
(35) EPater diligit filium etomnia dedit inmanus eius"(36) Qui credit
infilium habet uitam asternam”qui autem incredulus est infilio” nonui-
debit uitam sed ira dei manet super eum''

(1) vtergo cognouit ihesus quia audierunt farisei’ “quia ihesus plures dis-
cipulos facit etbaptizat" quam iohannes'(2) quamguam ihesus nonbaptizaret
sed discipuli eius'7
(3) Relinquit" iudeam ethabit" iterum ingalileam” (4) Oportebat
enim" transire persamariam (5) uenit ergo inciuitatem samariae que dicitur
sichār" iuxta predium quod dedit iacob ioseph filio suo' (6) erat autem ibi

[ocr errors]

3EHESUS ergo fatigatus exitenere'sedebat sic super fontem hora erat quasi sexta (7) uenit mulier desamaria aurire” aquam dicit ei ihesus dá mihi bibere (8) discipuli enim eius abierant inciuitatem”vtcibos emerent (9) dicit” ei mulier illa samaritana’’Quomodo” iudaeus cum sis bibere ame poscis que sum mulier Samaritana nonenim coutuntur iudei samaritanis’ “ (10) Respondit ihesus etdixit ei'si scires donum dei etguis est qui dicit tibi dà mihi bibere tâ forsitán petisses abeo et dedisset tibi aquam uiuam.' (II) dicit ei mulier domine neque inquo aurias" habes'etputeus altus est unde ergo habes aquam uiuam (12) numquid tu maiores patre nostro iacob quidedit nobis puteum et ipse exeo' bibit etfilii eius etpecora eius'' (13) [3espondit ihesus etdixit ei omnis qui bibit exaqua hāc sitiato iterum qui autem biberit exaqua quam ergo" dabo ei"Nonsitiet inaeternum (14) sed aqua quam ego dabo ei''Fiet ineo fons aque salientis inuitam aeternam”(15) Dicit eit mulier domine dé mihi bibere" hanc aquam.' utnonsitiam neque ueniam hic aurire” (16) Dicit ei ihesus uade uoca uirum tuum etueni hâc” (17) respondit mulier etdixit nonhabeo uirum dicit ei ihesus benedixisti”7 G2uia nonhabeo uirum (18) quinque enim uirós habuisti etnunc quem habes nonest tuus uir hoc uere dixisti (19) dicit ei mulier domine'' uideo quia propheta estu'' (20) patres nostri inmonte hoc adorauerunt etuos dicitis quia inhierusolimis" locus ubi adorare oportet (21) dicit ei ihesus mulier crede mihi quia uiniet hora quando neque inmonte hôc neque inhierusolimis" adorabitis patrem (22) uos adoratis quod nescitis' 'Nos adoramus quod scimus quia salus exiudeis est (23) sed uenit hora etnunc est quando ueri adoratores adorabunt patrem’’INspiritu etueritate nam etpater tales querit eos" qui adorent eum” (24) spiritus est deus eteos qui adorent' eum inspiritu etueritate oportet adorare"(25) Dicit ei mulier scio quia misias” qui dicitur christus'' um ergo uenit" ille nobis adnuntiauit" omnia (26) dicit ei ihesus ego sum qui loquor tecum (27) etcontinuo uenerunt discipuli eius etmirabantur”quia cum muliere loqueretur" nemo tamen dixit ei" quid queris aut quid loqueris cum ea (28) relinquit” ergo hidriam” suam mulier-ethabit” inciuitatem “et dicit illis hominibus' (29) uenite etuidete hominem'qui dixit mihi omnia"que cumque feci'numquid ipseest christus (30) exierunt Deciuitate etuinebant” adeum (31) interea rogabant eum discipuli eius" dicentes rabbi manduca”(32) ille autem dixit eis ego cibum" manducare

Fol. 48.

| audit. * audivit. ° reliquit. * haurire.
° W. on. " eius. 10 abiit. * W. adds ergo.
* impletum. 7 Pharisaei. * autem eum. * W. adds tu.

* W. adds de. * W. adds magis. * Sychar. * haurias.

' exeo ipse. * W. om. 9 venerit. * hydriam.
* sitiet. * Hierosolymis est. " adnuntiabit. 14 abiit.
* ego. 7 adorant. * loquebatur. * veniebant.

* ad eum. * Messias. * reliquit. * W. adds habeo.

Fol. 48 b.

Fol. 49.

« AnteriorContinuar »