Imagens da página
PDF

(19) Maria autem conseruat' omnia uerba hec conferens incorde suo (20) etreuersi sunt pastores glorificantes etlaudantes deum inomnibus que audierunt etuiderunt sicut dictum est adillos”

(21) IEt postguam consummati sunt dies octo vtcircumcideretur uocatumest nomen eius ihesus quod uocatumest abangelo prius quam inutero conciperetur” (22) Ft postguam inpleti” sunt dies purgationis eius secundum legem moysi" tullerunt" illum inhierusalem vtadsisterent" illum” domino (23) sicut scriptumest inlege domini quod" omne masculinum et” aperiens uuluam sanctum domino uocabitur (24) etut darent hostias” secundum quod dictum est inlege domini” pár turturum aut duos pullos columbarum'' (25) Etecce homo erat inhierusalem cui nomen erat" simeón ethomo iste iustus ettimoratus expectans consulationem" israhel etspiritus sanctus erant” inipso" (26) etresponsum acciperant” aspiritu" sancto nonuisurum sé mortem nisi prius uideret christum dominum" (27) etuenit inspiritu intemplum etcum inducerent puerum ihesum parentes eius vtfacirent" secundum consutudinem” legis proeo (28) etipse accipit” eum inulnas suas etbenedixit deum etdixit” (29) sounc demitte” seruum tuum domine secundum uerbum tuum inpace (30) quia uiderunt occuli” mei salutare tuum (31) quod preparasti” ante faciem omnium populorum (32) lumen adreuelationem gentium etgloriam plebis suae” israhel" (33) et erat pater eius etmater mirantes super his que dicebantur deillo (34) etbenedixit illos siméon*: Fost dixit admariam matrem eius ecce possitus” est hic inruinam etresurrectionem multorum inisrahel etinsignum cui contradicetur (35) ettuam ipsius animam pertransiuit* gladius utreuelentur exmultis cordibus cogitationes (36) eterat anna Prophetiza" filia panuel” detribu asér héc processerat indiebus multis etuixerat cum uiro suo annis’uii” auirginitate sua (37) et hec uidua usque adannos' lxxxiiii‘‘que nondiscendebat" detemplo ieiuniis etobsecrationibus seruiens deo" nocte ac die (38) ethec ipsa hora superuiniens' confitebatur domino etloquebatur deillo omnibus qui expectabant redemptionem" hierusalem (39) etut perfecerunt omnia secundum legem domini reuersi sunt ingalileam inciuitatem suam nazaréth'''7 (40) EPuer autem crescebat etconfortabatur plenus sapientia etgratia dei" inillo (41) etibant parentes eius peromnes annos inhierusalem indie solempni" pasce” (42) JEt cum factus esset annorum oxii” ascendentibus illis inhieru- Fol. 37. solima” secundum consuetudinem dies” festi (43) consummatisque diebus cum redirent remansit pueris” "inhierusalem etnoncognouerunt parentes eius (44) existimantes autem illum esse incomitatu uenerunt inter"diei etrequirebant eum intercognatos etnotos (45) etnoninuenientes regressi sunt inhierusalem requirentes eum’ (46) et factum est post triduum inuenerunt eum” intemplo sedentem inmedio doctorum audientem illos etinterrogantem illos"'''7 (47) Sātupebant autem omnes qui eum audiebant super prudentia etresponsiosis” eius (48) etuidentes admiratio sunt”7 IG)ixit” mater eius adillum filii quid fecistinobis sic" ecce pater tuus etego dolentes querebamus te (49) etait adillos quid est quod me queritis” nesciebatis quoniam” inhis que patris mei sunt oportet me esse (50) etipsi Fol. 37 b. nonintellexerunt uerbum quod locutus est adillos (51) etdiscendit cum eis etuenit nazaréth et erat subditus illis etmater eius conseruato" omnia uerba hac incorde” (52) ethis” proficebat” sapientia et"aetates etgratia aput” deum ethomines"?

Fol. 36.

Fol. 36 b.

* conservabat. * adaperiens. * ab Spiritu. * oculi.
* impleti. * hostiam. * domini. * parasti.
* Mosi. 19 V. om. 17 facerent. * tuae.
* tulerunt. * consolationem. * consuetudinem. * Symeon.
* sisterent. ** erat. * accepit. * positus.
* eum. * in eo. * dimittis. * pertransibit.

* quia. ** acceperat.

* prophetissa. * redemtionem. '* puer. * quaerebatis. * Phanuel. ° W. adds erat. * W. adds Iesus. * quia. * septem. 10 sollemni. 17 iter. * conservabat. * octoginta quattuor. * paschae. * illum. * W. adds suo. * discedebat. * duodecim. * responsis. * Iesus. ° W. om. * Hierosolymam. * ammirati. * proficiebat. 7 superveniens. 14 diei. * W. adds et, * apud.

[CAP. III.] (1) .#[nno autem quinto decimo imperii tiberii cessaris' procurante

Fol. 38.

autem” pontio pilato iudeam tetracha autem galileo herode pilipho" autem
fratre eius detracha” iture" ettraconitidis' regionis etlisania” abiliane"
tetracha” (2) subprincipibus sacerdotum anna et caipha”7
Factum estuerbum domini" superiohannem zachariae filium inde-

serto (3) etuenit inomnem regionem iordanis predicans babtismum pene-
tentiae inremisionem” pectorum” (4) sicut scriptum est inlibro sermonum
essaie" prophete'Uox clamantis indeserto parate uiam domini rectas facite
semitas eius (5) omnis uallis inplebitur” etomnis mons etcollis humiliabitur
et erunt praua indirecta etaspera inuias planas (6) etuidebit omnis caro
salutare dei" '

(7) IG)icebat ergo adturbas que exiebant ut babtizarentur abipso geni-
mina uipérarum quis ostendit uobis fugere afutura” ira (8) facite ergo
fructus dignos penitentiae etnecoperitis” dicere patrem habeamus” abracham
dico enim uobis quia potest deus delapedibus" istis suscitare filios abrache
(9) iamenim securis adradices” arborum possita”est omnis ergo arbor
nonfaciens fructum bonum” excidetur” etinignem” mittetur”7
(10) Et interrogabant cum” turbae dicentes quid ergo faciemus
(II) respondens autem dicebat illis qui abet” duas tunicas det nonhabenti
etgui habet escas similiter faciat (12) uenerunt autem etpublicani vtbab-
tizarentur etdixerunt adillum magister quid faciemus (13) at ille dixit
adeos nihil amplius quam constitutum est uobis faciatis (14) interrogabant
autem eum etmilites dicentes quid faciemus etnés et ait illis neminem
concutiatis neque columniam” faciatis etcontientio esttote” stipentis”
uestris (15) existimante autem populo etcogitantibus omnibus incordibus suis

* Caesaris. 9 Abilinae. ” coeperitis. * mittitur. 2 V. om. " Caiapha. * habemus. * eum. * Galilaeae. ll dei. * lapidibus. 26 habet. * Philippo. * remissionem. * radicem. * calumniam. * tetrarcha. * peccatorum. * posita. * contenti. * Itureae. * Esaiae. * W. on. *9 estote. 7 Trachonitidis. * implebitur. * exciditur. ” stipendiis.

* Lysania. * ventura.

deiohannén' eforte” ipse esset christus (16) respondit iohannes dicens omnibus"7

JEgo quidem baptizo uos aqua" uenit' autem fortior mercuius nonsum dignus soluere corrigiam calciamentorum eius ipse uðs babtizauit" inspiritu sancto." (17) G.2suius uentilabrum inmanu eius' purgauit aream suam etcongregauit* triticum inorreum” suum paleas autem conburet igni inextinguibili (18) multa quidem etalia exortans” euangelizabat populum “7 (19) Eierodis" autem detracha” cumcorriperetur abillo deherodia de” uxóre fratris sui etdeomnibus malis que fecit herodis” (20) adiecit ethoc Fol. 39. supra omnia etinclusitiohannem incarcerem”7 (21) Factum est autem cum babtizaretur omnis populus et inesu babtizato etorante apertum est celum (22) etdiscendit" spiritus sancti" corporali specie sicut columba inipsum'etuáx decelo factaest tu es filius meus” inte bene"conplacuit” mihi’.7 (23) Ft ipse ihesus erat incipiens quassi" annorum xxxta” utputabatur" filius ioseph'''7

GPui fuit eli" Qui fuit esli Qui fuit matthete” Qui fuit nagae” (24) Qui fuit leui (26) Qui fuit maata.” Qui fuit melchi Qui fuit matthatiae” Qui fuit ianne Qui fuit simei” Qui fuit ioseph Qui fuit iosech” (25) Qui suit matthatie” Qui fuit iuda” Qui fuit amos (27) Qui fuit iohanna Qui fuit nauum” Qui fuit resa * Iohanne. * horreum. sanctus. * Mattat. * ne forte. 19 exhortans. * W. adds dilectus. * Matthathiae. * aqua baptizo vos. " Herodes. 19 W. on. *7 Naum. * veniet. ** tetrarcha. * complacuit. * Naggae. * baptizabit. ** Herodiade. * quasi. * Maath. ° W. adds et igni. * Herodes. * triginta. * Semei. 7 W. adds et. 1° carcere. * putaretur * Iosec.

* congregabit. * descendit. 24 Heli. * Ioda.

Qui fuit iorobabel' Qui fuit massón” Qui fuit salathiel (33) Qui fuit aminadab Qui fuit neri Qui fuit aram” (28) Qui fuit melchi Qui fuit esrom Qui fuit addi Qui fuit phares Qui fuit chosam” Qui fuit iudae Qui fuit helmadam (34) Qui fuit iacob Qui fuit er” Qui fuit isãc” (29) Qui fuit iesu" Qui fuit abarcham” Qui fuit eliezer Qui fuit thare Qui fuit zorum" Qui fuit nachor Qui fuit matthat" (35) Qui fuit seruch Qui fuit leui Qui fuit ragau (30) Qui fuit simeón” Qui fuit phalec Qui fuit iuda Qui fuit eber Qui fuit ioseph Qui fuit sale Qui fuit iona (36) Qui fuit cainán" Qui fuit eliachim Qui fuit arfaxat (31) Qui fuit melchao Qui fuit sém Qui fuit menna Qui fuit noe Fol. 40. Qui fuit matthatia" Qui fuit laméch Qui fuit nathan (37) Qui fuit mathusa." Qui fuit dauid Qui fuit enéc" (32) Qui fuit iesse Qui fuit ioréd” Qui fuit obéth" Qui fuit maleel.” Qui fuit boos” (38) Qui fuit enos” Qui fuit salmón Qui fuit adam” ! Zorobabel. 7 Symeon. * Aran. 18 Enoch. * Cosam. 8 Melea. * Isaac. 19 Iared. 3 Her. * Matthata. * Abraham. 20 Malelehel. * Ihesu. 10 Obed. * Chainan. *l Cainan. * Iorim. * Booz, *7 Matthusale. * Enos,

Fol. 39 b.

* Matthad. * Naasson.

« AnteriorContinuar »