Imagens da página
PDF

o ICAP. I.] (1) (Bumiam quidem multi conati sunt ordinare narrationem Fol. 30. que innobis completae sunt rerum (2) sicut traderunt" nobis qui abinitio ipsi uiderunt etmisnistri fuerunt sermonis (3) uisumest etmihi adsecuto” principio" omnibus" diligenter exordine tibi scribere obtime" theofile (4) vtcognoscas eorum'' "Göserborum dequibus eruditus es ueritatem”7 - Fol. 30 b.

(5) Fuit indiebus herodis regis iude" sacerdos quidam nomine zacharias
deuice abia et uxor illi defiliabus aarán etnonen" eio elizabéth” (6) erant
autem iusti ambo ante deum INcendentes" inomnibus mandatis etiustifica-
tionibus domini sine querilla” (7) etnon erat illis filius eo quod esset
elizabéth" sterelis etambo processissent indiebus suis'(8) factum est autem
cum sacerdotio fungeretur inordine uicis sue ante deum (9) secundum con-
suetudinem sacerdoti sorte” exiit utincensum poneret ingresus” intemplum Fol. 31.
domini (10) etomnis multitudo erat populi orans foris hora incensi (11)
apparuit autem illi angelus domini adstans” adextris altaris incensi (12)
etzacharias turbatus est uidens ettimor inruit super eum (13) ait autem
adillum angelus ne timeas Zacharias quia” exaudita est deprecatio tua etuxor
tua elizabéth" pari " filium etuocabis nomen eius iohannem (14) eterit
gaudium tibi etexultatio etmulti innatiuitate eius gaudebunt (15) erit
enim magnus coram domino etuinum etsiceram” nonbibet etspiritu sancto
replebitur adhūc exutero matris sue (16) et multos filiorum israhel
conuertit” addominum deum ipsorum (17) etipse precidet” ante illum.'
inspiritu etuirtute heliae vtconuertat corda patruum” infilios etincredibiles
adprudentiam iustorum parare domino plebem perfectam (18) etdixit Fol. 31 b.
Zacharias adangelum unde hôc Sciam'Ego enim-sum senex etuxor mea
precessit” indiebus suis'7

* tradiderunt. 7 nomen. * ingressus. *7 sicera. * assecuto. * eius. ** stans. 18 convertet. * a principio. 9 Elisabet. * quoniam. * praecedet. * omnia. 1" incedentes * W. adds pariet and * patrum. * optime. * querella. tibi. * processit.

* Iudaeae. 12 forte.

[merged small][ocr errors]

(19) JEtrespondens angelus dixit ei' Ego sum gabriel" qui adsto ante
deum etmissus sum loqui adte et ha-c tibi euangelizare “7

(2O) Et ecce eris tacens nonpoteris loqui usque indiem quo hec fiant
proeoquod non credisti” uerbis mess que inplebuntur” intempore suo
(21) eterat plebs exspectans Zachariam etmirabantur quod tardaret ipse
intemplo’ (22) egressus autem nonpoteret” loqui adillos etcognouerunt
quod uisionem uidisset intemplo etipse erat innuéns ess etpermansit mutus'
(23) etfactum est" utinpleti" sunt dies offici' eius abiit indomum suam: (24)
post hos autem dies concepit elizabéth” uxor eius et occultababat” se
mensibus quinque dicens'
(25) G.2uia sic mihi fecit” dominus indiebus quibus respexit auferre
obprobrium meum interhomines (26) inmense autem sexto misus" est
angelus gabriel” adeo inciuitatem galile” cui nomen nazaréth (27)
aduirguinem" disponsatam” uiro cui nomen eratioseph dedomo dauid
etnomen uirginis maria (28) etingressus angelus adeam dixit haue gratia
plena dominus tecum benedicta tu intermulieres" (29) que cum audisset
turbata est insermone eius etcogitabat qualis esset ista locutio" (30) etait
angelus ei ne timeas maria’INuenisti enim gratiam aput deum (31) ecce
concipies inutero etparies filium etuocabis nomen eius ihesum'(32) hic erit
magnus etfilius altissimi uocabitur etdabit illi dominus deus sedem dauid
patris eius (33) etregnauit* indomum" iacob inacternum etregni eius nonerit
Finis”7

(34) IG)ixit autem maria adangelum quomodo fiat” istud quoniam
uirum noncognosco (35) etrespondens angelus dixit ei spiritus sanctus super
ueniat” inte etuirtus altissimi obumbrauit* tibi ideoque” quod nascetur
sanctum uocabitur filius dei'''

(36) FEcce elizabéth” cognata tua etipsa concepit filium insenecta sua et hic mensis est sextus illi que uocatur sterilis' (37) quia nonerit inpossibile aput” deum omne uerbum (38) dixit autem maria ecce ancella domini fiat mihi secundum uerbum tuum et discessit abilla angelus (39) exsurgens autem maria indiebus illis abiit inmontana conpestinatione” inciuitatem iuda (40) et intrauit indomum zachariae et salutauit elizabeth" (41) etfactum est vtaudiuit salutationem mariae elizabeth" exsultauit imfans” inutero eius etrepleta est spiritu sancto elizabeth" (42) etexclamauit uoce magna etdixit benedicta tu inter mulieres Et benedictus fructus uentris tui (43) etunde hôc mihi vtueniat Fol. 33. mater domini" adme (44) ecce enim utfacta est uox salutationis tue inauribus meis exultauit ingaudio infans inutero meo (45) etbeata que credidit quoniam perficientur ea que dicta sunt ei adomino’’ ‘7 (46)" (Joagnificat anima mea dominum (47) etexsultauit” spiritus meus indeo salutari meo (48) quia respexit humilitatem ancille sue ecce enim exhóc beatum" me dicent omnes generationes (49) qui" fecit mihi magna qui potens est etsanctum nomen eius (50) etmissericordia” eius inproginies” etproginies” timentibuseum (51) fecit potentiam inbrachiosuo dispersit superbos mente cordis sui (52) depossuit” potentes desede etaltauit” humiles (53) essurientes” inpleuit bonis etdiuites dimissit” inanes (54) suscepit israhel puerum suum memorari misericordie (55) sicut locutus estadpatres Nostros abracham etsemini eius insecula"? Fol. 33 b. (56) £Ioansit autem maria cum illa quassi" mensibus tribus etreuersa est indomum suam (57) elizabéth” autem inpletum” est tempus pariendi'7 Iot peperit filium (58) etaudierunt uicini etcognati eius quia magnificauit dominus misericordiam suam cum illa etcongratulabantur ei (59) etfactum est indie octauo uenerunt circumcidere puerum etuocabant” eum zachariam nomine patris eius” (60) etrespondens mater eius dixit nequaquam es” seduocabitur iohannes (61) etdixerunt adillam quia memo est

* Gabrihel. 7 officii. * Galilaeae. 19 in domo. * credidisti. * Elisabet. * virginem. 20 fiet. * implebuntur. ° occultabat. * desponsatam. * superveniet. * poterat. 19 fecit mihi. * in mulieribus. * obumbrabit. * facti sunt. * missus. ” salutatio. 23 W. adds et.

* impleti. 12 Gabrihel. * regnabit. * Elisabet.

* sterelis. 7 W. adds Etait Maria. * deposuit. * impletum.

* apud. * exultavit. * exaltavit, * vocant. * cum festinatione. * beatam. * esurientes. * nomine patris eius * Elisabet. * quia. 16 dimisit. Zachariam. * infans. * misericordia. ” quasi. * W. om.

° W. adds mei. * progenies. * Elisabeth.

[merged small][ocr errors]

incognitione tua qui uocetur hóc nomine (62) innuebant autem patri eius
quem uellet uocari eum (63) etpostulans pugillarem* scripsit diciens*
iohannes est nomen eius etmirati sunt uniuersi (64) apertum est autem ilico
δs eius et lingua eius etloquebatur benedicens deum (65) etfactum est
timor super omnes uicinos eorum etsuper omnia montana iudee Deuul-
gabantur omnia uerba hæc (66) etpossuerunt* omnes qui audierant incorde
suo dicentes quid putatis* pueris* te° erit etenim manus domini erat cum
illo (67) etZacharias pater eius inpletus" est spiritu sancto etprophetauit
dicens****7

(68) JGBenedictus dominus* deus israhel quia uisitauit etfecit redemp-
tionem* plebis'° sue (69) eterexit cornu salutis nobis indomu** dauid
pueri sui (7o) sicut locutus est perös sanctorum quia* seculo sunt pro-
phetarum eius (71) salutem eximicis* nostris etdemanu omnium qui nos
oderunt (72) adfaciendum* misericordiam cum patribus nostris etmemorari
testamenti sui sancti (73) ius iurandum quod iurauit adabracham patrem
nostrum daturum sé nobis (74) vtsine timore demanibus° inimicorum
nostrorum liberati seruiamus illi (75) insanctitate etiusticia coram ipso
omnibus diebus nostris (76) ettu puer propheta altissimi uocaueris'° preibis
enim ante faciem domini parare uias eius**7
(77) addandam scientiam salutis plebi eius inremisionem" peccatorum eorum
(78) peruiscera misericordia'° dei nostri inquibus uisitauit nos oriens exalto
(79) et'°inluminare his qui intenebris et*"umbra mortis sedent addirigendos
pedes nostros inuiam pacis**7

(8o) JG>uer autem crescebat etconfortebatur*' in"spiritu eterat inde-
sertis* usque indiem ostentionis* sue adisrahél**

[CAP. II.] (1) Factum est autem indiebus illis exiit edictum acessare* agusto*

' pugilarem. 8 V. om. 1* faciendam. 20 V. adds in. ° dicens. ° relemtionem. 1° de manu. *■ confortabatur. * posuerunt. 10 plebi. 16 vocaberis. ° deserto. * putas. 11 domo. 17 remissionem. * ostensionis. * puer. i* qui a. 18 misericordiae. * Caesare. “ iste. '° ex inimicis. 19 V. om. *° Augusto. 7 impletus.

vtdescriberetur uniuersus orbis (2) hac descriptio prima factaest apreside" siriae" cirino” (3) etibant omnes utprofeterentur" singuli insuam ciuitatem’’’ (4) fosscendit autem ioseph agalilea deciuitate nazaréth iniudiamo ciuitatem dauid que uocatur bethlem" eoquod esset de domo etfamilia dauid (5) vtprofeteretur" cum maria disponsata” sibi uxore pregnante (6) factumest” cum essent ibi inpleti" sunt dies vtpariret” (7) etpeperit filium suum primogenitum etpannis eum's inuoluit etreclinauit eum inpresepio” quia nonerat ei" locus inde-Fol. 35. uersorio”7 (8) Et pastores erant inregione eadem uigilantes etcustodientes uigilias noctis supra gregem suum. (9) Est ecce angelus doministetit iuxta illos etclaritás domini" circumfulsit illosettimuerunt timore magno (IO) et dixit illis angelus nolite timere ecce enim euangelizo uobis gaudium magnum quod erit omni populo (11) quia natusest uobis hodie saluator quiest christus dominus inciuitate dauid (12) ethoc uobis signum inuenietis infantem pannis inuolutum etpossitum" inpresepio.” (13) Fost subito factaest cum angelo multitudo exercitus" calestis laudantium deum etdicentium (14) gloria inaltissimis deo etinterra páx hominibus bone uoluntatis” '7 (15) Et factum est videscesserunt" abeis angeli incelum pastores loquebantur adinuicem'Transeamus usque in"bethlem etuideamus hoc Fol. 35 b. uerbum quod factum est“7 G2uod” dominus” ostendit nobis (16) etuenerunt festinantes etinuenerunt mariam etioseph etinfantem possitum” inpresepio” (17) uidentes autem cognouerunt deuerbo hoc" dictum est” illis depuero hoc (18) etomnes qui audierunt miratisunt etdehis que dictaerantapastoribus adipsos.

1 W. om. 7 profiteretur. 13 eis. 19 W. om. * Syriae. * desponsata. * diversorio. * W. adds fecit. * Cyrino. ° W. adds autem. 15 dei. * W. adds et. * profiterentur. to impleti. * positum. * positum. * Iudaeam. * pareret. 17 militiae. 23 W. om.

* Bethleem. * praesipio. * discesserunt. * erat.

« AnteriorContinuar »