Imagens da página
PDF

benefacere än male animam saluam facire" in perdere at illi tacebant (5) etcircumspiciens eos cum ira” Gosontristatus super cecitatem” cordis eorum dicit homini extende manum tuam etextendit etresistuta” est manus illi” (6) Exeuntes autem' pharisei cum herodianis consilium faciebant aduersus eum quomodo eum perderent (7) etihesus cum discipulis suis secessit admare”7 Et multa turba agalilia” etaeiuda" secutaest eum (8) et’abierusolimis" et abidumea ettransiordanén etdui circa tirum" etsidonem multitudo magna audientes que faciebat uenerunt adeum'7 (9) etdixit discipulis suis utinnauicula sibi deseruiret propter turbam ne comprimerent eum'' (10) GI?ultos enim sanabat ita vtinruerent ineum" tangerent quotquot autem habebant plagas (11) etspiritus inmundos” cum illum uidebant procidebant ei'' JEt clamabant.” (12) tues filius Dei etuechementer” comminabatur ess ne manifestarent illum'' (13) JEt ascendens inmontem uocauit adsé quos uoluit ipse aduenerunt" ad eum (14) etfecit vtessent-Kii”cum illo etut mitteret eos predicare euangelium (15) etdedit illis potestatem curandi" eteiciendi demonia’’ (16) Et inpossuit" simoni nomen petrum" (17) etiacobum zebedei etiohannem fratremiacobi etinpossuit” eis nomina boarnerges” quodest filii tonitrui (18) etandream etphilippum etbartholomeum etmatheum” etthomam etiacobum alphei etthadeum” etsimonem cannaneum” (19) etiudam scarioth” qui” tradit” illum “7 (20) Et ueniunt addomum etconuenit iterum turba ita vtnonpossent neque panem manducare (21) etcum audissent sui discipuli" exierunt tenere eum dicebant enim quoniam infurorem conuersus'est (22) etscribae qui abierusolimis” discenderant” dicebant quoniam belzebub" habet etguia inprincipe inprincipe" demonum eicit demonia’’ (23) Et conuocatis éis inparabulis" dicebat illis quomodo potest satanas satanán eicere (24) etsi regnvm inse diuidatur nonpotest stare regnum illud' (25) etsi domus super semet ipsam' disperiatur" nonpoterit” domus illa stare"(26) etsi satanas consurrexerit" insemet ipsum dispertitus" etnonpotest” stare sed finem habet (27) nemo potest uassa” fortis ingressus in"domum diripere nisi prius alliget fortem” ettunc domus” eius diripiet”7 (28) fomen dico uobis quoniam omnia dimittentur filiis hominum peccata Fol. 23 b. et blasfemiae" quibus blasphemauerint”“7 (29) inspiritum sanctum nonhabet remissionem inaeternum sed reus erit eterni delicti (30) quoniam dicebant spiritum inmundum habet (31) etueniunt mater eius etfratres etforis stantes misserunt" adeum uocantes eum (32) etsedebat circa eum turba etdicunt ei' Focce mater tua etfratres tui foris querunt te (33) etrespondens eis ait que est mater mea etfratres mei (34) etcircum spiciens eos qui incircuitu eius stabant” ait”.7 FEcce mater mea etfratres mei (35) qui” faciunt” uoluntatem dei qui enim fecerit uoluntatem dei hic frater meus etsorar” mea etmater est' [CAP. IV.] (1) etiterum coepit docere admare.etcongregata est adeum turba multa” vt”nauem ascendens sederet inmarietomnis turba circa mare super terram erat (2) etdocebat illos, inparabulis" multa etdicebat illis indoctrina sua (3) audite”7 Ecce exit seminas" adseminandum (4) etcum” seminat illud” decedit" circa uiam etuenerunt uolucres etcomederunt illud (5) aliud uero Fol. 24.

| facere. * Hierosolymis. * et venerunt. * Boanerges.
* caecitate. * Tyrum. * duodecim. * Mattheum.
* restituta. 1" W. adds ut illum. * W. adds infirmi- * Taddeum.
* W. adds statim. * inmundi. tates. * Cananaeum.
* Galilaea. * W. adds dicentes. ” imposuit. * Scariot.
" et iudaea. * vehementer. 18 Petrus. * W. adds et.

7 W. om. * tradidit.

Fol. 22 b.

Fol. 23.

1 versus. * potest. * deripiet. 22 fecerit. * Hierosolymis. 19 consurrexit. 17 blasphemiae. 28 soror. ° descenderant. * W. adds est. * W. adds qui autem * W. adds ita. * Beelzebub. * poterit. blasphemaverit. * W. adds in. * V. om. 18 vasa. 19 miserunt. * seminans. * parabolis. * fortem alliget. * Sedebant. 27 dum. 7 illius. 1* domum. * W. adds enim. * aliud.

* dispertiatur.

cecidit super petrosa ubi nonhabuit terra” etstatim exortum est quoniam
nonhabebat altitudinem terre (6) etouando exortum” est sól exestuauit
et’eoquod nonhaberet radicem exaruit" (7) et aliud cecidit inspinas" et-
ascenderunt spine etsoffocauerunt illut" etfructum nondedit (8) aliut
cecidit interram bonam etdabat fructum ascendentem etcrescentem et-
adferebat unum oxxxta’’etunum sexaginta’etunum centum (9) etdicebat
qui habet aures audiendi audiet”“7
(IO) JEt cum esset singularis interrogauerunt eum hii" qui cum eo
erant cum duodecim parabulas" (II) etdicebat eis uobis autem” tatum.”
est scribere” misterium” regni dei"7 -
3Ellis autem qui foris sunt inparabulis.”
Gomnia fiunt (12) utuidentes uideant etnomuideant etaudientes
audiant etnonintellegant ne quando conuertantur etdemittantur" eis
peccata (13) etait illis nescitis parabulam” hancetauomodo'7
GPmnes parabulas" cognoscetis (14) qui seminatuerbum seminat (15)
hii” autem sunt qui circa uiam ubi seminatur uerbum "etqui neglegentur
uerbum accipiunt” etcum audierint conuestim” uenit satanas etaufert”
quod seminatum est incorde” eorum (16) ethii” sunt qui" similiter qui
super petrosa.seminantur qui cum audierint uerbum statim cum gaudio
accipiunt illud (17) etnonhabent radicem insé sed temporales sunt deinde
orta tribulatione etpersecutione propter uerbum confestim scandalizantur
(18) etalii sunt” inspinis seminantur hii" sunt qui uerbum audiunt (19)
etherumnae” seculi etdeceptio diuitiarum etcirca relinqua.” concupiscentiae
introeuntes sofficant” uerbum etsine fructu efficitur (20) ethii" sunt qui
supra" terram bonam seminati sunt

| cecidit. * audiat. * parabolis. * W. adds verbum.
* terram multam. 9 hi. * dimittantur. * corda.
* exortus. * parabolas. ” parabolam. * W. adds qui.
* W. om. 11 W. om. 18 hi. * aerumnae.
* spinis. 12 datum. * W. om. this * reliqua.

to illud. 13" scire. clause. * suffocant.

7 triginta. * mysterium. * confestim. *7 super.

Fol. 24 b.

Eiii" sunto qui audiunt uerbum etsusciplunt etfructificant unum 'Xxxmum”etunum lxxmum”etunum centum “7 (21). Et dicebat illis numquid uenit lucerna vtsubmodio ponaturaut sublecto nonne vtsupra" candelabrum" (22) nonenim est aliquid absconditum quod nonmanifesteturnec factum est occultum sed utinpalam ueniat (23) si quis habet aures audiendi audiat”7 (24) Et dicebat illis uidete quid audiatis inqua mensura mensi fueritis remittetur" uobis etaudicietur" uobis (25) quid* enim habet dabitur ei" etquinonhabet etiam quod habet auferetur abillo”7 (26) Et dicebat sic est regnum dei quem admodum si faciat homo" iactet" semen” interra” (27) etdormiat etexsurgat nocte ac die etsemen germinat” etincrescat dum nescit ille (28) ultro enim terra fructificat primum herbam deinde spicam deinde plenum frumentum inspica (29) etcum sé produxerit fructus statim mittit falcem quoniam mesis adest”7

Fol. 25 m (30) Et dicebat cui adsimilabimus regnum dei aut cui parabulae" con

parabimus illud (31) sic” est' vtgranum sinapis quod cum siminatum"
fuerit interra minimum” est omnibus seminibus que sunt interra (32) et-
cum seminatum fuerit ascendit etfit maius omnibus holeribus etfacit ramos
magnosita vtpossint subumbra eius aues celi habitare.”
(33) Ettalibus multis parabulis"loquebatures uerbum prout poterant
audire (34) sine parabula autem nonloquebatur ess”7

Sãeorsum autem discipulis suis deserebat” omnia (35) etait illis die illa” cum sero esset factum transeamus contra (36) etdimittentes turbam adsumunt eum ita vterat” innaui.’

Et alia, naues erant cum illo (37) etfacta est procella magna uenti etfluctus mittebat innauem ita vtinpleretur” nauis (38) eterat ipse inpuppi

Fol. 26. supra ceruicel” dormiens et excitant eum”7

* W. om. 7 a.dicietur. * germinet. * parabolis. * triginta. * Qui. ** adest messis. * disserebat. * sexaginta. 9 illi. * parabolae. * illa die. * super. 19 homo iaciat. 18 sicut. * erant. * W. adds ponatur. * sementem. * seminatum. * impleretur.

* remetietur. 12 terram. * minus. * cervical.

JEt dicunt" magister nonadte pertinet quia perimus (39) etexsurgens comminatus est uento etdixit mari tace” obmutesce etcessauit uentus etfacta est tranquillitàs magna (40) etait illis quid timidi estis necdum habitis” fidem ettimebunt" magno timore" etdicebant adalterutrum quis [CAP. W.] putas est iste quia ad"uentus etmare obediunt’ ei (1) et uenerunt transfretum maris in regionem gera senorum’’ ‘‘7 (2) Et exeuntes' ei denaui statim occurrit ei demonumentis" inspiritu inmundo (3) qui domicilium habebat inmonumentis et neque catenis iam quisquam eum poterat ligāre (4) quoniam Sepe pedibus" etcatenis uinctus disrumpfsset” catanas” etconpedes” conminuisset” etnemo poterat eum domare (5) etsemper nocteac die inmonumentis etinmontibus erat etclamans etconcedens” selapedibus" (6) uidiens" autem ihesus” alongare” cucurit” etadorauit eum''

(7) Et clamans uoce magna dixit” quid mihi ettibi ihesu filii dei Fol. 26 b.
summi adiuro te perdeum ne me torques” (8) dicebat enim illi exsio spiritus
inmunde abhomine (9) etinterrogabat eum quod tibi nomen est etdicit ei
legio nomen mihi est quia multi Sumus (IO) etdeprecabatur eum multum
ne sé expelleret extra regionem (II) erat autem ibi circa montem grex
porcorum magnus pascens (12) etdeprecabantur eum spiritus dicentes mitte
nos inporcos utineos introeamus (13) etconcessit ess statim ibesus etex-
euntes spiritus inmundi introierunt inporcos etmagno inpetv grex precipit-
atus est inmare erant autem quassi" duo milia etsoffocati sunt inmare
(14) qui autem pascebant eos fugerunt etnuntiauerunt inciuitate” etin-
agros etegressi sunt uidere quid esset facti (15) etuenerunt” adihesum
etuident eum” qui ademonia” uexabatur sedentem uestitum etsane mentis

* W. adds ei. ° W. adds homo. 17 videns. * W. om this clause,
* W. adds et. * compedibus. * Iesum. and has ad duo
* habetis. ” disrupisset. * longe. milia.
* timuerunt. * catenas. * cucurrit. * civitatem.
* timore magno. * compedes. 21 dicit. * veniunt.

6 et. ** comminuisset. * torqueas. *7 illum.
7 oboediunt. 1° concidens. 23 Exi. * daemonio.
* exeunti. * lapidibus.

« AnteriorContinuar »