Xin Qiji (Jiaxuan) zhuan by 鄧廣銘 - 1956 - 118 pages
XX saukunis gamočʻenili politikosebi da diplomatebi by Albert Mentʻešašvili - 2005 - 601 pages
XX zuuny Mongolyn ulstȯriĭn zu̇tgėltnu̇u̇d by Chuntyn Boldbaatar, D. Gombosu̇rėn, Zorigtyn Lonzhid, Mongol Ulsyn Bolovsrolyn Ikh Surguulʹ. Mongolyn Tu̇u̇khiĭn Tėnkhim - 2004 - 470 pages